77 träffar

77 träffar på alla sidor inom Om oss

Människan i fokus

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet.

Fair play

Vi siktar alltid högre avseende etik och transparens, eftersom vi är ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Klimatförändring

Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot mer cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet, sträva efter slutna kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Syfte

Vi har en tydlig uppgift: genom allt vi gör, varje dag, åstadkommer vi förändring genom ingenjörskap som förbättrar världen.

CDP

Sandvik rapporterar sin miljöpåverkan till CDP, en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller den världsledande plattformen för rapportering kopplad till miljö. CDP används av bland annat företag, stater och städer för att rapportera sin miljödata såväl som att följa utvecklingen inom

Samhällsengagemang och sponsring

Vi drivs av vårt syfte att ha en positiv inverkan på samhället och vårt företag. Genom partnerskap, utbildning och volontärarbete gör vi samhällen starkare och rättvisare.

Varumärken

Vår portfölj innehåller några av de mest välkända varumärkena inom industriell teknologi.

Hållbarhetspris

I Sigrid Göranssons namn har Sandvik lanserat ett årligt hållbarhetspris för att uppmärksamma de bästa innovationerna inom företaget.

Hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål för 2030 inom områdena klimat, cirkularitet, människor och fair play har ett holistiskt angreppssätt genom att omfatta kunder, leverantörer och den egna verksamheten.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3(Denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa