77 träffar

77 träffar på alla sidor inom Om oss

Digitalisering

Vi gör det möjligt för företag inom många branscher att maximera nyttan av digitalisering för att öka produktiviteten och bli mer hållbara.

EcoVadis

Sandvik har tilldelats EcoVadis guldmedalj i sin årliga utvärdering av Corporate Social Responsibility (CSR), vilket placerar Sandvik bland de 5 procent bästa av utvärderade företag. EcoVadis är en leverantör av hållbarhetsutvärderingar, och mer än 75 000 företag granskas via deras plattform.

Uppförandekod för affärspartners

Vår uppförandekod för affärspartners gäller för våra distributörer, återförsäljare, agenter och andra partners såväl som i joint ventures.

Affärsmodell

Sandviks affärsmodell bygger på nära samarbeten med kunder där vi skapar värde genom produkter och tjänster som bidrar till ökad produktivitet och hållbarhet.

Pensionsstiftelse

Huvudsyftet med Sandviks pensionsstiftelse i Sverige är att trygga utfästelse om pension för sina medarbetare. Detta verkställs genom en aktsam förvaltning av tillgångarna under stiftelsens förvaltning samt en kostnadseffektiv investeringsstrategi inom ramen för Sandviks finansiella ställning.

Hälsa och säkerhet

Alla våra aktiviteter kopplade till hälsa och säkerhet är baserade på Sandviks övergripande EHS-policy.

Avfall

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall.

Vatten

Vi övervakar vår vattenanvändning och vidtar en mängd åtgärder för att minimera förbrukningen, inklusive återanvändning av kylvatten för att minska behovet av färskvatten.

Koldioxidutsläpp och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp.

Miljö

Affärsmetoder som tar ansvar för miljön är en integrerad del av vår affärsmodell och strategi.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2(Denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa