77 träffar

77 träffar på alla sidor inom Om oss

Rapatac aktivitetscenter

Vi är partner till Rapatac i Sandviken – Sveriges modernaste aktivitetscenter för barn och ungdomar.

Hållbarhetsstyrning

Sandviks affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk ligger till grund för koncernens hållbarhetsstyrning.

Utbildning

En omfattande e-utbildning om vår uppförandekod är obligatorisk för alla våra anställda. Nyanställda måste också genomföra e-utbildningen som en del av sin introduktion på Sandvik.

Sandvik Innovation Prize

Sandvik Innovation Prize delas ut till den eller de medarbetare som utvecklat den mest innovativa produkten eller processen under året.

TCFD-rapportering

Vi rapporterar i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Leverantörshantering

Vi har åtagit oss att tillämpa hållbara inköpsmetoder som minimerar vår negativa sociala och miljömässiga påverkan samt förbättrar våra leverantörers hållbarhetsprestanda.

Expertis och innovation

Vi är ett globalt team av pionjärer inom ingenjörskonst, förenade av en stark övertygelse att utveckla smartare lösning för att hjälpa våra kunder att bli effektivare och hållbarare.

Innovation och FoU

Våra innovationer har en betydande inverkan på viktiga processer inom branscher som gruvdrift, infrastruktur, flyg- och bilindustri.

SASB-rapportering

Vi rapporterar i enlighet med SASB:s (Sustainability Accounting Standards Board) rapporteringsstandarder för industrigods- och maskiner.

Science Based Targets initiative (SBTi)

Vi har åtagit oss att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet.

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa