78 träffar

78 träffar på alla sidor inom Om oss

Expertis och innovation

With comprehensive expertise in industrial processes, an innovative culture and significant investments in R&D, we have the capacity to improve customers' operations and unlock large-scale value.

Innovation

Våra innovationer har en betydande inverkan på viktiga processer inom branscher som gruvdrift, infrastruktur, flyg- och bilindustri.

SASB-rapportering

Sedan 2021 rapporterar vi i enlighet med SASB:s (Sustainability Accounting Standards Board) rapporteringsstandarder för industrigods- och maskiner. Sandvik rapporterar även i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) .

Science Based Targets initiative (SBTi)

Vi har åtagit oss att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet.

2020-2021

2021 En stark återhämtning av efterfrågan resulterade i förbättrade intäkter och marginaler. Sandvik slutförde eller tecknade avtal om 14 företagsförvärv inom strategiska områden som CAM-programvara, runda verktyg, gruvplanering och bergförstärkning. Vi ansökte om initiativet Science Based Targets

Digitalisering

Vi gör det möjligt för företag inom många branscher att maximera nyttan av digitalisering för att öka produktiviteten och bli mer hållbara.

EcoVadis

Sandvik har tilldelats EcoVadis guldmedalj i sin årliga utvärdering av Corporate Social Responsibility (CSR), vilket placerar Sandvik bland de 5 procent bästa av utvärderade företag. EcoVadis är en leverantör av hållbarhetsutvärderingar, och mer än 75 000 företag granskas via deras plattform.

Uppförandekod för affärspartners

Sandvik har åtagit sig att bidra till hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Det innebär bland annat att identifiera, förebygga, minska och redogöra för negativa effekter på miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i vår verksamhet och våra leverantörskedjor, och vi

Affärsmodell

Sandviks affärsmodell bygger på nära samarbeten med kunder där vi skapar värde genom produkter och tjänster som bidrar till ökad produktivitet och hållbarhet.

Pensionsstiftelse

Huvudsyftet med Sandviks pensionsstiftelse i Sverige är att trygga utfästelse om pension för sina medarbetare. Detta verkställs genom en aktsam förvaltning av tillgångarna under stiftelsens förvaltning samt en kostnadseffektiv investeringsstrategi inom ramen för Sandviks finansiella ställning.

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa