86 träffar

86 träffar på alla sidor inom Om oss

Hållbarhetspris

Pristagare 2020: Servicelösning som hjälper till att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar Sustainability Award 2020 En servicelösning som hjälper kunderna att reducera sina koldioxidutsläpp genom att konvertera från fossila gasugnar till elektriska

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Regelefterlevnad

Vår policy för bekämpning av mutor och korruption är tydlig; Sandvik är fast beslutet att bedriva affärer på ett ärligt och rättvist sätt utan någon form av mutor eller korruption och ska följa antikorruptionslagar i alla länder där

Lars Bergström

Chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions

Styrning och regelefterlevnad

Vi vill säkerställa effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig uppdelning av roller och ansvar mellan aktieägare, styrelsen och koncernledningen. Alla aktieägare kan utöva sin rätt att rösta på årsstämman, som är det högsta

Fagersta

Email-adress Sponsringsansökan Vi har mottagit din ansökan om sponsringssamarbete med Sandvik.   Tack för din ansökan! Sponsring i Fagersta Ansökningar om sponsring i Fagersta hanteras av den lokala organisationen. Vår ambition är att alla ska få ett

Gimo

Email-adress Sponsringsansökan Vi har mottagit din ansökan om sponsringssamarbete med Sandvik.   Tack för din ansökan! Sponsring i Gimo Ansökningar om sponsring i Gimo sköts av ett sponsorråd. Rådet har möte en gång/månad (med undantag

Ingenjörer utan gränser

Sandvik har inlett ett långsiktigt samarbete med Ingenjörer utan gränser och är organisationens huvudpartner. Avsikten är att tillsammans arbeta för att utveckla tekniska hållbara lösningar anpassade till lokal kompetens, värderingar och kultur. Ett annat

Svedala

Mejladress Sponsringsansökan Vi har mottagit din ansökan om sponsringssamarbete med Sandvik.   Tack för din ansökan! Sponsring i Svedala Ansökningar om sponsring i Svedala hanteras av den lokala organisationen. Vår ambition är att alla ska få ett svar

Sandviken

Mejladress Sponsringsansökan Vi har mottagit din ansökan om sponsringssamarbete med Sandvik.   Tack för din ansökan! Sponsring i Sandviken Ansökningar om sponsring i Sandviken hanteras av den lokala organisationen. Vår ambition är att alla ska få ett

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 9 Nästa