76 träffar

76 träffar på alla sidor inom Om oss

TCFD-rapportering

Vi rapporterar i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Leverantörshantering

Vi har åtagit oss att tillämpa hållbara inköpsmetoder som minimerar vår negativa sociala och miljömässiga påverkan samt förbättrar våra leverantörers hållbarhetsprestanda.

Expertis och innovation

Vi har en bevisad förmåga att förbättra kundernas verksamhet och frigöra storskaligt värde.

Innovation och F&U

Våra innovationer har en betydande inverkan på viktiga processer inom branscher som gruvdrift, infrastruktur, flyg- och bilindustri.

SASB-rapportering

Sedan 2021 rapporterar vi i enlighet med SASB:s (Sustainability Accounting Standards Board) rapporteringsstandarder för industrigods- och maskiner. Sandvik rapporterar även i enlighet med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och GRI (Global Reporting Initiative) .

Science Based Targets initiative (SBTi)

Vi har åtagit oss att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet.

2020-2021

2021 En stark återhämtning av efterfrågan resulterade i förbättrade intäkter och marginaler. Sandvik slutförde eller tecknade avtal om 14 företagsförvärv inom strategiska områden som CAM-programvara, runda verktyg, gruvplanering och bergförstärkning. Vi ansökte om initiativet Science Based Targets

Digitalisering

Vi gör det möjligt för företag inom många branscher att maximera nyttan av digitalisering för att öka produktiviteten och bli mer hållbara.

EcoVadis

Sandvik har tilldelats EcoVadis guldmedalj i sin årliga utvärdering av Corporate Social Responsibility (CSR), vilket placerar Sandvik bland de 5 procent bästa av utvärderade företag. EcoVadis är en leverantör av hållbarhetsutvärderingar, och mer än 75 000 företag granskas via deras plattform.

Uppförandekod för affärspartners

Sandvik har åtagit sig att bidra till hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Det innebär bland annat att identifiera, förebygga, minska och redogöra för negativa effekter på miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i vår verksamhet och våra leverantörskedjor, och vi

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa