1050 träffar

1050 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Sandvik AB - Kommande rapporter

Vi avser att publicera hel- och delårsrapporter vid följande tillfällen: 2000 18 feb (kl 09.00) - Bokslutskommuniké för 1999 4 maj (lunchtid) - Delårsrapport första kvartalet (ca kl 17.00) - Rapport från Bolagsstämman 9 aug (kl 09.00) - Halvårsrapport 2 nov (kl 09.00) - Delårsrapport tre första

Förtydligande beträffande skattebeslut

Med anledning av grovt felaktiga uppgifter i vissa medier den 10 januari 2007 lämnar vi följande förtydligande av ett skattebeslut avseende 2003 års taxering beträffande Sandvik AB, fattat av Skatteverket i december 2006.

Sandvik fortsatt med i "Ethibel Excellence Investment Register"

Sandviks fortsatta medverkan i Ethibel Excellence Investment register bekräftades av Forum Ethibel (www.forumethibel.org). Detta visar att vi presterar bättre än genomsnittet i branschen när det gäller Corporate Social Responsibility (CSR).

Sandvik tecknar avtal om större order inom produktområde Mining Systems

Sandvik Mining har tecknat ett stort kontrakt inom materialhantering och krossning för en koppargruva till en kund i Sydamerika.

Tekniksprånget har startat

Nu har Tekniksprånget startat för denna termin och vi har välkomnat 27 stycken tekniksprångare på sju olika orter.

Ändring av antalet aktier och röster

Till följd av Sandvik ABs nyligen genomförda apportemission i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Seco Tools AB har antalet aktier och röster i bolaget ökat med 66 889 974.

Sandvik AB:s årsredovisning för 2008 officiell

Sandvik AB publicerar idag, onsdagen den 2 april 2009, Årsredovisning för 2008 samt Sandviks Värld 08/09.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 96 , 97 , 98 , 99(Denna sida) , 100 , 101 , 102 , , 105 Nästa