1040 träffar

1040 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Ännu en stororder från gruvindustrin

Sandviks affärsområde Mining and Construction har genom sina företag Voest Alpine Materials Handling i Österrike och Roxon i Finland fått en stor order på materialhanteringsutrustning från ett gruvföretag i Australien.

Sandvik får stora gruvorder från Chile och Kazakstan

Sandviks affärsområde Mining and Construction har fått flera stora order på avancerad utrustning till underjordsgruvor i Chile och Kazakstan för brytning av koppar.

Emission av konvertibelt förlagslån samt teckningsoptioner till anställda i Sandvik

Styrelsen för Sandvik AB har idag beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 29 april 1999 att tillsvidareanställda1) i Sandvik-koncernen i Sverige skall erbjudas teckna konvertibla skuldförbindelser i Sandvik AB samt att tillsvidareanställda1) i Sandvik-koncernen i vissa länder utanför Sverige

Tillrättaläggande: Ingen "ny skattesmäll" för Sandvik

Det skattemål om Sandvik Leasing som beskrivs i en artikel i Dagens Industri 22/4 är nedlagt av skattemyndigheten (omprövningsbeslut i augusti 1998) och kommer alltså inte att innebära några ytterligare skattekostnader för Sandvik. För alla övriga skattemål beräknas kostnader på maximalt 100 MSEK

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2009

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Simon Thompson, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström, ordförande.

Nya provsvar visar att Sandviks dricksvatten inte är förorenat av cyanid

Den 23 februari klockan 16.10 fick Sandvik besked från kommunen om att ett rutinmässigt vattenprov hade påvisat förhöjda värden av cyanid på ett provställe på industriområdet i Sandviken.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 96 , 97 , 98 , 99(Denna sida) , 100 , 101 , 102 , , 104 Nästa