1040 träffar

1040 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Extra bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juni 2005 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

1,000,000,000 Euro syndikerad lånefacilitet

Sandvik AB har utsett Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank AB och Svenska Handelsbanken AB till ledande arrangörer för en syndikerad lånefacilitet om 1,000,000,000 Euro.

Sandviks kapitalmarknadsdag med möjligheterna i fokus

Sandviks kapitalmarknadsdag den 15 augusti i Sandviken rönte rekordstort intresse bland analytiker, investerare och journalister.

Sandvik får order på utrustning för tunnelbrytning i Schweiz

Sandvik Tamrock inom affärsområdet Sandvik Mining and Construction har fått en order som omfattar tunnelbrytning för en ny järnvägsförbindelse i Sankt Gotthardstunneln i de schweiziska alperna.

Uppdatering: Problemet med e-post är löst

Sandviks problem med inkommande och utgående e-post är nu löst.

Uppdatering: Problemet med e-post är löst

Sandviks problem med inkommande och utgående e-post är nu löst.

Styrelsen föreslår ett långsiktigt incitamentsprogram 2014

Sandvik AB:s styrelse föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2014 ("LTI 2014") i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 95 , 96 , 97 , 98(Denna sida) , 99 , 100 , 101 , , 104 Nästa