1070 träffar

1070 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Sandvik slutför förvärvet av den USA-baserade verktygstillverkaren Peterson Tool Company

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av tillgångarna i det USA-baserade bolaget Peterson Tool Company, Inc. (“PTC”).

Sandvik utser ny affärsområdeschef för Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik har utsett Richard Harris till ny affärsområdeschef för Sandvik Rock Processing Solutions (SRP) och medlem i koncernledningen från och med den 1 oktober 2022.

Inbjudan - presentation av Sandviks rapport för andra kvartalet 2022

Sandvik publicerar sin rapport för andra kvartalet fredagen den 15 juli 2022, cirka kl. 11.30.

Sandvik tar engångskostnad i det andra kvartalet avseende Ryssland

Sandvik kommer att rapportera en engångskostnad om runt SEK 1 miljard som belastar rörelseresultatet (EBITA) i det andra kvartalet som ett resultat av att genomföra en avveckling av verksamheten i Ryssland.

Sandvik avser förvärva PCD-verktygstillverkaren Frezite

Sandvik har tecknat avtal om att förvärva 100% av ägarandelarna i det Portugal-baserade bolaget Frezigest, SGPS (”Frezite”).

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6(Denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 107 Nästa