1050 träffar

1050 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2007

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Sigrun Hjelmquist, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström, ordförande.

Sandvik aktiebolags årsstämma 2006

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 2 maj beslutade om utdelning av 13:50 kronor per aktie för år 2005.

Extra bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juni 2005 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2005 kl. 17.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2008

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström samt nyval av Simon Thompson. Till styrelsens ordförande föreslås Clas Åke Hedström.

Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2004 kl 18.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2003

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 5 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 10,00 kronor per aktie för år 2002.

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2002

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 7 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 9,50 kronor för år 2001.

Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 maj 2002 kl 15.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2001

Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 7 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 9 kronor per aktie för år 2000.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104(Denna sida) , 105 Nästa