1039 träffar

1039 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Sandvik får stor order på gruvutrustning från Thailand

Sandviks affärsområde Mining and Construction har genom Sandvik Materials Handling fått en stor order på utveckling, leverans och installation av ett komplett materialhanteringssystem från företaget Italian-Thai Development Public Company Ltd (ITD) för verksamheten i kolgruvan Mae Moh i norra

Sandvik upptar lån från Europeiska Investeringsbanken

För andra gången upptar Sandvik ett lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Det nya avtalet uppgår till 250 miljoner euro baserat på Sandviks investeringar i forskning och utveckling i Europa under åren 2012 till 2015. Ett liknande lån undertecknades 2007 för aktiviteter inom forskning och

Stora rörorder till Sandvik

Sandvik Steel har nyligen fått flera stora order på s k kompoundrör till sodahuspannor i pappersmassefabriker till ett sammanlagt ordervärde av ca 40 MSEK.

Stororder för gruvsystem i Australien

Sandvik Mining har tecknat kontrakt för leverans av ett materialhanteringssystem Australien.

Sandvik kommenterar Kammarrättens dom

Under 2005 genomförde Sandvik AB en omorganisation av ägande och hantering av immateriella rättigheter. Samtliga svenskägda patent och varumärken överfördes till Sandvik Intellectual Property AB (IP-bolaget).

Årsstämma i Sandviken den 28 april

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 kl. 17.00 på Jernvallen i Sandviken. Läs hela kallelsen och dagordningen.

Sandvik på Thomson Reuters lista över världens 100 mest innovativa företag

För tredje året i rad har Sandvik tagit plats på den prestigefyllda Thomson Reuters Top 100 Global Innovators list.

Sandvik får Sandvikens kommuns miljöpris 2014

Sandvik Materials Technology får Sandvikens kommuns miljöpris 2014 för projektet med bränslecellsfordon och vätgas.

Sandvik innehar omkring 98,7 % av aktierna och 99,6 % av rösterna i Seco Tools och förlänger acceptfristen

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte skulle vara förenlig med lagar och regler i sådana jurisdiktioner, däribland USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller

Gå till sida: Föregående , 1 , , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103(Denna sida) , 104 Nästa