1050 träffar

1050 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Sandvik kommenterar Disciplinnämndens utlåtande

Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm har fattat beslut om att Sandvik AB får anses ha överträtt noteringsavtalet i samband med försäljningen av dotterbolaget Edmeston AB.

Lagernedskrivning i Sandvik Materials Technology

Vid sammanställningen av oktober månads resultat har det framkommit ett behov att skriva ned lagervärdet inom Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology.

Sandvik tecknar syndikerad lånefacilitet

Sandvik AB och Sandvik Treasury AB (publ) har undertecknat en femårig syndikerad lånefacilitet om EUR 500 miljoner med förfall 2012.

Sandvik kommenterar Svea hovrätts dom i patenttvisten med Atlas Copco

Svea hovrätt har idag avkunnat dom i tvisten avseende två av Sandvik Tamrocks patent för borriggar.

Effekter av övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)

Sandvik AB kommer från och med den 1 januari 2005 att tillämpa de av EG-kommissionen godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Sandvik kommenterar skattedomslut

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat upptaxera Sandvik AB för taxeringsåren 1992 och 1993.

Sandvik höjer tillväxtmålen

Vid en internationell kapitalmarknadsdag i Sandviken torsdagen den 17 augusti 2000 presenterade Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström nya högre tillväxtmål för perioden 2000-2003.

Sandvik får del av pensionsöverskott

Försäkringsbolaget SPP har idag meddelat att man för Sandvik-koncernens räkning, under vissa givna förutsättningar, har reserverat ett belopp på cirka 500 MSEK att användas för pensionsändamål.

Nytt nummer av Möt Sandvik

Koncerntidningen Möt Sandvik utkom i dag med sitt andra nummer för året.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 99 , 100 , 101 , 102 , 103(Denna sida) , 104 , 105 Nästa