1031 träffar

1031 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Sandvik förvärvar leverantör av krossutrustning

Sandvik har träffat en överenskommelse om att förvärva den tyska systemteknologileverantören AUBEMA Beteiligungs GmbH och dess dotterbolag AUBEMA Crushing Technology GmbH och Beijing AUBEMA Technology Co. Ltd.

Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2005 kl. 17.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 maj 2002 kl 15.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

Årsstämma i Sandviken den 28 april

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 kl. 17.00 på Jernvallen i Sandviken. Läs hela kallelsen och dagordningen.

Sandvik bildar pensionsstiftelse i Sverige

Efter beslut av styrelsen har Sandvik i augusti bildat en pensionsstiftelse för att trygga sina pensionsutfästelser till tjänstemän i Sverige enligt ITP-planen.

Sandviks företagsobligation övertecknad efter tre dagar

Sandvik emitterade en företagsobligation i samband med företagets 150-årsjubileum med Handelsbanken som arrangör.

Sandvik kommenterar Disciplinnämndens utlåtande

Disciplinnämnden vid OMX Nordiska Börs Stockholm har fattat beslut om att Sandvik AB får anses ha överträtt noteringsavtalet i samband med försäljningen av dotterbolaget Edmeston AB.

Lagernedskrivning i Sandvik Materials Technology

Vid sammanställningen av oktober månads resultat har det framkommit ett behov att skriva ned lagervärdet inom Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology.

Sandvik tecknar syndikerad lånefacilitet

Sandvik AB och Sandvik Treasury AB (publ) har undertecknat en femårig syndikerad lånefacilitet om EUR 500 miljoner med förfall 2012.

Sandvik kommenterar Svea hovrätts dom i patenttvisten med Atlas Copco

Svea hovrätt har idag avkunnat dom i tvisten avseende två av Sandvik Tamrocks patent för borriggar.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 98 , 99 , 100 , 101 , 102(Denna sida) , 103 , 104 Nästa