1046 träffar

1046 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Tillrättaläggande: Ingen "ny skattesmäll" för Sandvik

Det skattemål om Sandvik Leasing som beskrivs i en artikel i Dagens Industri 22/4 är nedlagt av skattemyndigheten (omprövningsbeslut i augusti 1998) och kommer alltså inte att innebära några ytterligare skattekostnader för Sandvik. För alla övriga skattemål beräknas kostnader på maximalt 100 MSEK

Sandvik kommenterar Kammarrättens dom

Under 2005 genomförde Sandvik AB en omorganisation av ägande och hantering av immateriella rättigheter. Samtliga svenskägda patent och varumärken överfördes till Sandvik Intellectual Property AB (IP-bolaget).

Sandvik levererar krosstationer och transportsystem till ett värde av SEK 800 M

Sandvik Mining and Construction har nått en överenskommelse med Boliden AB att leverera ett komplett kross- och transportsystem till Bolidens Aitik gruva.

Sandvik kommenterar Aktiemarknadsnämndens uttalande

Aktiemarknadsnämnden har idag i ett uttalande framfört synpunkter på Sandviks försäljning av aktierna i Sandviks dotterbolag Edmeston AB till en myndig dotter till verkställande direktören för dotterbolaget.

Sandviks kapitalmarknadsdag med möjligheterna i fokus

Sandviks kapitalmarknadsdag den 15 augusti i Sandviken rönte rekordstort intresse bland analytiker, investerare och journalister.

Sandvik får order på utrustning för tunnelbrytning i Schweiz

Sandvik Tamrock inom affärsområdet Sandvik Mining and Construction har fått en order som omfattar tunnelbrytning för en ny järnvägsförbindelse i Sankt Gotthardstunneln i de schweiziska alperna.

Uppdatering: Problemet med e-post är löst

Sandviks problem med inkommande och utgående e-post är nu löst.

Uppdatering: Problemet med e-post är löst

Sandviks problem med inkommande och utgående e-post är nu löst.

1,000,000,000 Euro syndikerad lånefacilitet

Sandvik AB har utsett Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank AB och Svenska Handelsbanken AB till ledande arrangörer för en syndikerad lånefacilitet om 1,000,000,000 Euro.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 99 , 100 , 101 , 102(Denna sida) , 103 , 104 , 105 Nästa