1050 träffar

1050 träffar på alla sidor inom Nyheter & Media

Bolagsstämma i Sandvik AB

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 maj 2002 kl 15.00 i Ishallen, Jernvallen, i Sandviken.

Årsstämma i Sandviken den 28 april

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2009 kl. 17.00 på Jernvallen i Sandviken. Läs hela kallelsen och dagordningen.

Sandvik tredje bästa hållbarhetsrapport

Sandvik utsågs nyligen av tidningen MiljöRapporten att ha den tredje bästa hållbarhetsrapporten.

Sandvik vill starta friskola i Sandviken

Sandvik AB kommer att i samarbete med Sandvikens kommun ansöka om att få starta en friskola i Sandviken hösten 2002.

Sandvik erbjuder ungdomar praktikplatser

Regeringen och näringslivet genomför en satsning för att få fler ungdomar att vilja bli ingenjörer. Genom fyra månaders betald praktik på ett företag ska ungdomar få en chans att lära sig vad ingenjörsyrket innebär.

Sandvik fortsatt listat i FTSE4Good Index

Sandvik har åter bekräftats som medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG").

Arbetet startat inom Battle of the Numbers

Den första workshopen för projektet Battle of the Numbers hölls under januari. Att ledarskapet har betydelse för att få fram fler kvinnor i ledande position står redan klart.

Sandvik Mining and Construction tecknar avtal om projektorder i Latinamerika

Sandvik Mining and Construction har tecknat ett större kontrakt för leverans av materialhanteringssystem till ett stort gruvbolag i Latinamerika.

Sandvik sluter ytterligare avtal för leverans av ånggeneratorrör och utökar produktionskapaciteten

Sandvik Materials Technology har slutit ytterligare ett flerårigt leveransavtal avseende ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. Avtalet är värt 1,5 miljarder svenska kronor och leveranser kommer att ske under åren 2012 till 2014.

Låga volymer och engångskostnader pressar resultatet för Sandvik

Sandviks orderingångstakt har under april-maj gradvis försvagats till en nivå som i volym ligger 40-50 % lägre än motsvarande period 2008.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 98 , 99 , 100 , 101(Denna sida) , 102 , 103 , 104 , 105 Nästa