4 träffar

4 träffar på alla sidor inom Kampanjer

Vi finns där du minst anar det

Visste du att Sandviks kunnande finns i knän, i flygplan, i mobiltelefoner, i gruvor, på havets botten och på många andra ställen?

Firande i Sandviken

150-årsjubileet uppmärksammas på alla orter i världen där Sandvik är verksamt. Men i födelsestaden Sandviken firas det allra mest. Den 31 januari var den exakta bildandedagen. Den firades i Sandviken med flagghissning, jubileumskonsert och ett fyrverkeri i världsklass.

Lokal jubileumstidning

I Sandviken har alla hushåll fått en lokal specialtidning med anledning av 150-årsjubileet, som Sandvik firar gemensamt med Sandvikens kommun. Tidningen berättar om jubileumsårets alla aktiviteter, men också om historien och framtiden. Hur staden och företaget

Sandviks 150 års-jubileum

2012 var det 150 år sedan det som blivit Sandvik bildades. Sandvik har gjort en enastående resa, inte bara i tiden utan också inom materialteknik, produktområden och kundsegment. En resa som sträckt sig över hela världen och nått människor i alla kulturer.