178 träffar

178 träffar på alla sidor inom Investerare

Årsstämma 2017

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum torsdagen den 27 april 2017 i Sandviken.

Kvartalssiffror

Kvartalssiffror Se de senaste siffrorna på sidan Sandvik i siffror.

Arkiv

Sandvik Quarterly Figures 2021_Q1.xlsx (Excel-dokument, 126 kB) Kalkylblad på engelska (tidigare organisation): Sandvik Quarterly figures_Q2 2016_BA and Group.xlsx (Excel-dokument, 227 kB) Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Sandvik har till och med 31 december 2012 tillämpat

Thomas Lilja

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Helena Stjernholm

Styrelseledamot

Årsstämma 2016

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum torsdagen den 28 april 2016 i Sandviken. Pressmeddelande efter årsstämman 2016 Protokoll Årsstämmoprotokoll 2016  (PDF-dokument, 91 kB) Bilaga A - Röstlängd (ej offentlig) Bilaga B - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning (PDF-dokument, 67 kB) Bilaga C -

Definitioner

Definitioner av alternativa nyckeltal.

Hållbarhetsrapporter

Rapporter och nyckeltal för hållbarhetsområdet.

Koncernledning

Koncernledning för Sandvik AB.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen. Ledamöter i utskottet 2022/2023 Revisionsutskottet består för närvarande av: Claes Boustedt (utskottets ordförande) Johan Molin Helena Stjernholm Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman, är sekreterare även i

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7(Denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 18 Nästa