178 träffar

178 träffar på alla sidor inom Investerare

Årsstämma 2019

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

Pressmeddelanden & prenumeration

Om du vill få pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från Sandvik-koncernen via e-post, anmäl dig till vår prenumerationstjänst .

Utskottet för förvärv och avyttringar

Utskottet för förvärv och avyttringar, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen. Ledamöter i utskottet 2022/2023 Utskottet för förvärv och avyttringar består för närvarande av: Johan Molin (utskottets ordförande) Helena Stjernholm Claes Boustedt. Styrelsens sekreterare, Åsa Thunman,

Kapitalmarknadsdag

Presentationer från Sandvik kapitalmarknadsdag.

Årsstämma 2018

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum fredagen den 27 april 2018 kl. 15.00  i Sandviken.

Finansiella mål

Vi har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, utdelning och finansiell ställning.

1995-2004

År A-aktier B-aktier C-aktier Antal aktier totalt Noteringar 2004 - - - 263 566 796 Ackumulerade återköp 16 522 000 aktier. 2003 - - - 258 710 150 Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier. 2002 - - - 258 709 350 Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier. 2001 - - - 258 697 100 Ackumulerade återköp 7 672 

1985-1994

År A-aktier B-aktier C-aktier Antal aktier totalt Noteringar 1994 209 225 815 64 038 065 5 212 500 278 476 380 C-aktier ger inte rätt till utdelning. 1993 209 225 815 64 038 065 5 212 500 278 476 380 Emittering av 1 042 500 nya C-aktier, nominellt värde 25 SEK/aktie, att konverteras till B-aktier 1

1975-1984

År A-aktier B-aktier C-aktier Antal aktier totalt Noteringar 1984 8 028 739 1 575 895 - 9 604 634 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 35 562 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351. 1983 8 028 739 1 540 333 - 9 569 072 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 45 015 B-aktier.

Marika Fredriksson

Styrelseledamot

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 , 6(Denna sida) , 7 , 8 , 9 , , 18 Nästa