178 träffar

178 träffar på alla sidor inom Investerare

Flexibilitet genom en cykel

Vår decentraliserade affärsmodell främjar ansvarstagande och snabbhet i kundnära operativa beslut.

Aktieägarvärde

Sandvik är fast beslutna att generera maximalt aktieägarvärde.

Solid plattform stödjer skifte mot tillväxt

Genom att exekvera på vår strategi har vi en solid plattform för fortsatt tillväxt, nu höjer vi våra ambitioner. Vårt tillväxtmål för koncernen om 7 % kommer genereras både organiskt och genom förvärv.

Marknadsledande positioner

Strategiska och långsiktiga kundrelationer, kombinerat med en decentraliserad beslutsmodell, gör att vi anpassar oss snabbare till nuvarande och framtida behov.

Årsstämma 2020

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum tisdagen den 28 april 2020 kl. 15.00 i Sandviken.

Styrelseutskott

Styrelsen har tillsatt tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Integritetspolicy

Integritetspolicy för bolagsstämma Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma. Sandvik Aktiebolag, org. nr 556000-3468, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med

Prenumerera

Om du vill få pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från Sandvik-koncernen via e-post, anmäl dig till vår prenumerationstjänst.

Finansiell information

Finansiell information såsom orderingång, resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5(Denna sida) , 6 , 7 , 8 , , 18 Nästa