178 träffar

178 träffar på alla sidor inom Investerare

Aktieägarevent 2021

Sandvik höll ett digitalt aktieägarevent den 26 april 2021 kl. 13.00, före årsstämman med poströstning den 27 april.

Intern kontroll

Information om intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete under 2021 Under året sammanträdde styrelsen 19 gånger. Verkställande direktören presenterade strategin 2025. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier och styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Under året var det ett

Om styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Årsstämma 2021

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum tisdagen den 27 april 2021. På grund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Riskhantering

Information om våra riskhanteringsprocesser.

Covid-19 information

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset, kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman, för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman. Inregistreringen kommer inte att

Stefan Widing

Styrelseledamot

Kai Wärn

Styrelseledamot

Investera i Sandvik

Läs om Sandvik som investering i vårt investment case.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4(Denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 18 Nästa