178 träffar

178 träffar på alla sidor inom Investerare

Riktlinjer för ersättning

Sandvik AB:s riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fredrik Håf

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Börsnotering av Alleima

Samlad information om utdelningen och börsnoteringen av Alleima, såsom viktiga datum och händelser, broschyr och vanliga frågor och svar.

Årsstämma 2022

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum onsdagen den 27 april 2022, kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken.

Aktienyckeltal

Olika nyckeltal för Sandvik-aktien.

Index

En lista med exempel på aktieindex där Sandvik är inkluderat.

Vägledning

Sandvik tillhandahåller ingen marknadsprognos eller resultatprognos. Vägledning för vissa icke operativa nyckeltal som kan vara användbara för att uppskatta det finansiella resultatet återfinns i tabellen nedan:

Hållbarhetsstyrning

Sandviks affärsstrategi, affärsmodell och hållbarhetsmålen för 2030 utgör grunden för företagets hållbarhetsstyrning.

Ramverk för styrning

Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, baseras på tre byggstenar och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

Bolagsstyrningsrapporter

Den senaste bolagsstyrningsrapporten och tidigare rapporter.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3(Denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 18 Nästa