164 träffar

164 träffar på alla sidor inom Investerare

Covid-19 information

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset, kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman, för att minska risken för aktieägare och andra som deltar

Stefan Widing

Styrelseledamot

Kai Wärn

Styrelseledamot

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Investera i Sandvik

var style = document.createElement('style'); style.innerHTML = ` .share__period { display: none; } .share-info { display:none; } .disclaimer { display:none; } `; document.head.appendChild(style);

Aktieägarvärde

Utdelningsmål om 50 % av justerad vinst per aktie genom en ekonomisk cykel Riktlinjer för kapital Long-term principle for capital allocation Väl investerade – CAPEX förblir omkring 4 miljarder kronor årligen Genomsnitt 10 år: 68% utdelningsratio 3% direktavkastning

Starkt finansiellt resultat

Vår decentraliserade affärsmodell främjar ansvarsfördelning och tempo i kundnära operativa beslut. Det förbättrade systemet för resultatuppföljning ger en ökad transparens. I kombination hjälper detta Sandvik att uppnå förbättrat

Relevant genom förändring

Vi har en erkänd förmåga att utveckla nya teknologier och lösningar i samspel med våra kunder vilket ger oss anpassningsförmåga och möjlighet att gynnas av långsiktiga marknadstrender. Vi fortsätter att avancera inom våra kärnområden

Aktiv portföljförvaltning

Vi utvärderar löpande samtliga verksamheter inom Sandvik för att maximera aktieägarvärde. Alla enheter förväntas göra ständiga förbättringar och att vara nummer 1 eller 2 inom sitt verksamhetsområde. Intern separation av Sandvik Materials

Nr. 1 eller 2 globalt

Ledande leverantör, nummer 1–2 i majoriteten av våra verksamheter. Höga inträdeshinder till följd av höga krav på produktkvalitet, kapitalintensitet och materialexpertis. Vi investerar omkring 4 % av årsintäkten i FoU för att säkra ett ledande

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 17 Nästa