2777 träffar

2777 träffar på alla sidor inom hela webbplatsen

Sandvik slutför förvärvet av den USA-baserade verktygstillverkaren Peterson Tool Company

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av tillgångarna i det USA-baserade bolaget Peterson Tool Company, Inc. (“PTC”).

Sandvik utser ny affärsområdeschef för Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik har utsett Richard Harris till ny affärsområdeschef för Sandvik Rock Processing Solutions (SRP) och medlem i koncernledningen från och med den 1 oktober 2022.

TCFD-rapportering

Vi rapporterar i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Leverantörshantering

Vi har åtagit oss att tillämpa hållbara inköpsmetoder som minimerar vår negativa sociala och miljömässiga påverkan samt förbättrar våra leverantörers hållbarhetsprestanda.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 4 , 5 , 6 , 7(Denna sida) , 8 , 9 , 10 , , 278 Nästa