2618 träffar

2618 träffar på alla sidor inom hela webbplatsen

Digitalt aktieägarevent

Sandvik arrangerar ett digitalt aktieägarevent före årsstämman med poströstning den 27 april. Under eventet som hålls på svenska finns möjlighet att ställa frågor på svenska och engelska. Ytterligare

Digitalt aktieägarevent

Sandvik arrangerar ett digitalt aktieägarevent före årsstämman med poströstning den 27 april. Under eventet som hålls på svenska finns möjlighet att ställa frågor på svenska och engelska. Ytterligare

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete under 2020 Under året sammanträdde styrelsen 13 gånger. Verkställande direktören presenterade sin 100-dagarsplan efter sitt tillträde och påbörjade en granskning av strategin. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade

Om styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Syfte och kärnvärden

Våra kärnvärden Våra kärnvärden är företagets själ. De vägleder oss i vår dagliga verksamhet. Här kan du läsa om vad kärnvärdena betyder för oss som organisation och som individer. Customer focus Vi är flexibla,

Medarbetarundersökningar

För att bygga en organisation med engagerade medarbetare och ge en positiv medarbetarupplevelse ser vi det som viktigare än någonsin att förstå och agera på våra medarbetares idéer, behov och angelägenheter.

Stronger focus on growth

Sandvik has updated its strategy for an increased focus on growth. Six strategic objectives, well-defined measurables and a new purpose are the building blocks of the future.

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Ny presschef

Johannes Hellström har utsetts till ny presschef på Sandvik.