Utrustning och verktyg för gruvor och infrastruktur

Sandvik LH621i-loading-TH663i880x480.jpg

Med ett komplett program av utrustning och verktyg, service och tekniska lösningar hjälper vi gruv- och infrastrukturindustrierna att öka effektivitet, sänka kostnader och förbättra säkerheten.

Logo-top_Sandvik_250.pngTillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.


Välj webbplats:

 • Borriggar*
 • Gruvlastmaskiner och truckar*
 • Maskiner för mekanisk bergavverkning
 • Bergborrverktyg och bergborrmaskiner
 • Automation inom gruvdrift

*Inkl. elektriska och batterielektriska fordon

 • Krossar
 • Siktar och sorteringsverk
 • Hydraulhammare
 • Demoleringsverk
 • Hammarbommar

Exempel på service

 • Digitala servicelösningar
 • Underhållsprogram
 • Inspektioner
 • Ombyggnadslösningar
 • Säkerhetslösningar
 • Finansieringstjänster