Utrustning och verktyg för gruvor och anläggning

Sandvik LH621i-loading-TH663i880x480.jpg

Med ett komplett program av utrustning och verktyg, service och tekniska lösningar hjälper vi gruv- och anläggningsindustrierna att öka effektivitet, sänka kostnader och förbättra säkerheten.

Logo-top_Sandvik_250.pngTillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.


Gå till webbplatsen


Exempel på produkter

 • Krossar och siktar
 • Riggar för borrning och bultning underjord
 • Borriggar för ovanjord
 • Lastmaskiner och truckar underjord
 • Maskiner för kontinuerlig brytning
 • Bergborrverktyg
 • Borrmaskiner
 • Reservdelar

Exempel på service

 • Digitala servicelösningar
 • Underhållsprogram
 • Inspektioner
 • Ombyggnadslösningar
 • Säkerhetslösningar
 • Finansieringstjänster