Additiv tillverkning och metallpulver

Additive_880x480.jpg

Vi tillhandahåller expertis och tjänster genom hela värdekedjan för additiv tillverkning och har alla relevanta tekniker för 3D-printning in-house.

Logo-top_Sandvik_250.pngTjänsterna sträcker sig från idé till serietillverkning och omfattar materialval, design och printning såväl som efterbearbetning och provning.

Vårt allomfattande erbjudande hjälper kunder att förstå möjligheterna med 3D-printning och omsätta dem i praktiken. Vi bidrar därmed starkt till industrialiseringen av additiv tillverkning.

Osprey® metallpulver och produkter av CE-legeringar

Vi erbjuder marknadens bredaste program av metallpulver för additiv tillverkning och andra pulverbaserade tillverkningsprocesser, som exempelvis formsprutning (MIM, metal-injection moulding). Vi tillhandahåller även komponenter tillverkade av så kallade CE-legeringar (controlled expansion alloys) utifrån kunddesign.


Välj webbplats:

Rådgivning och tillverkning genom exempelvis så kallad powder bed fusion (laser eller electron beam) och binder jetting.

Gasatomiserat metallpulver för användning inom exempelvis additiv tillverkning och formsprutning (MIM, metal injection moulding).

Produkter tillverkade av så kallade CE-legeringar (controlled expansion alloys) utifrån kunddesign.