PRODUKTER & TJÄNSTER

Sandviks produkter ökar kundproduktiviteten samt bidrar till säkrare arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Gå till våra industrierbjudanden för att läsa mer.

Verktyg och verktygssystem för metallbearbetning samt lösningar för digital tillverkning.

Utrustning, verktyg och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrierna.

Rör, band, tråd, pulver och andra produkter i speciallegeringar.

Material och tjänster inom hela värdekedjan för additiv tillverkning.

Volframkarbid-, metall- och oxid i pulverform. Återvinning av verktyg.

Värmebehandlingselement, motståndsmaterial och system för industriell värmning.


Ledningssystem

Vi är certifierade enligt flera ledningssystem. Exempel är ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001*.

Läs mer om ledningssystem

*Övergång från OHSAS 18001 pågår