PRODUKTER & TJÄNSTER

Våra produkter förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom exempelvis tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Läs mer om hur vi skapar kundvärde inom olika industrier

Utrustning, verktyg och tekniska lösningar för gruv- och infrastrukturindustrierna.

Verktyg och verktygssystem för metallbearbetning samt lösningar för digital tillverkning.

Tjänster inom hela värdekedjan för AM. Metallpulver och komponenter av CE-legeringar.

Volframkarbid-, metall- och oxid i pulverform. Återvinning av verktyg.Ledningssystem

Vi är certifierade enligt flera ledningssystem. Exempel är ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001*.

Läs mer om ledningssystem

*Övergång från OHSAS 18001 pågår

Rör, stång, band och tråd

Verksamheten som omfattar rörprodukter, stång, band och tråd i avancerade rostfria stål och speciallegeringar såväl som Kanthal® produkter och tjänster för industriell värmning är del av Alleima* sedan 31 augusti 2022.
Läs mer om Alleima

*Tidigare affärsområde Sandvik Materials Technology

Gå till webbplatsen för Alleima