Vision och strategi

Vår vision "We set the industry standard" innebär att det är vi och ingen annan som sätter ribban.

Med fler än 2 500 medarbetare verksamma inom forskning och utveckling har vi skaffat oss en gedigen meritlista när det gäller kommersialisering av nya produkter och lösningar, varav många har blivit måttstockar inom våra kunders branscher.

Med kundernas utmaningar i fokus strävar vi hela tiden efter att sätta nya branschstandarder som resulterar i högre produktivitet och möjliggör effektivare och säkrare industriprocesser. På Sandvik har vi den passion, expertis och innovationsförmåga som krävs för att utveckla nya idéer till banbrytande lösningar.

En stark grund för fortsatt framgång

Ända sedan Sandvik grundades för mer än 150 år sedan har vår verksamhet baserats på innovation, ledande teknologi och nära samarbeten med kunder.

För att säkerställa en ledande ställning och att vi skapar värde för kunder och aktieägare även i framtiden har vi följande strategiska agenda:

 • Fokusera på våra kärnkompetenser och säkerställa att vi är nummer ett eller två inom de områden vi är verksamma
 • Behålla starkt tekniskt ledarskap och innovationsförmåga
 • Säkerställa ett starkt ansvarstagande och beslutsfattande nära kunderna
 • Säkerställa stabilitet och lönsamhet och därefter tillväxt
 • Eftersträva effektivitet och ständiga förbättringar
 • Säkerställa en kultur att agera på rätt sätt – etiskt och ansvarsfullt
 • Attrahera, utveckla och behålla exceptionella medarbetare

Strategisk agenda

 • Fokus på kärn­verksamheten och att vara nr. 1 eller 2 inom utvalda marknader och segment
 • Teknologiskt ledarskap och innovation
 • Ansvar och beslut nära kunderna
 • Stabilitet och lönsamhet före tillväxt
 • Effektivitet och ständiga förbättringar
 • Kultur att agera på rätt sätt
 • Exceptionella medarbetare

This, plus hållbara affärer will create:

 • Kundvärde
 • Medarbetarvärde
 • Aktieägarvärde