SYFTE OCH STRATEGISKA MÅL

Vårt syfte

Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen

Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.

Vi har en tydlig uppgift: genom allt vi gör, varje dag, åstadkommer vi förändring genom ingenjörskap som förbättrar världen.

Ta reda på mer

Strategiska mål

Sandvik ska växa genom att fokusera på sex strategiska områden. Vi har satt mål för 2025 inom varje område för att säkerställa transparens och uppföljning.


Stefan Widing standing in front of a window on a brick building

Varje dag bidrar vi till skiften som förbättrar världen.

Stefan Widing, VD och koncernchef

Sandvik’s strategic objectives for 2025 including our purpose and core values.


Video: Vår strategi 2025

Låt oss guida dig genom Sandviks strategi.


Våra kärnvärden


Customer focus

Vi är flexibla, decentraliserade och fattar beslut nära kunderna.

Innovation

Tekniskt ledarskap genom innovation.

Fair play

Vi följer etiska och juridiska spelregler och arbetar för hälsa, säkerhet och hållbarhet.

Passion to win

Vi stärker vår roll som marknadsledare genom självständiga medarbetare, tydlig styrning och ständiga förbättringar.