Ansökningsformulär till framtidens ledare

SEKRETESSINFORMATION 

Sandvik använder de personuppgifter du anger nedan för att utse en stipendiat. Sandvik gör detta för att uppfylla vår önskan om att tillhandahålla effektiv service.

Dina och den nominerades personuppgifter lagras en månad efter galan, dvs. till den 11 maj 2019. De som nomineras kommer att frågas om samtycke efter att din nominering skickats in och i det fall samtycke inte kan lämnas så kan inte den nominerade delta fortsatt i processen.

Du kan alltid utnyttja dina rättigheter, som att få åtkomst till eller ändra dina personuppgifter, eller be oss upphöra med vår hantering av dessa. https://www.home.sandvik/en/about-this-site/privacy/data-subject-request-forms/

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du navigera till vår datasekretessportal: https://www.home.sandvik/en/about-this-site/privacy/privacy-statement/

Du som nominerar/ansöker

Uppgifter till den som du vill nominera