Sponsring

Genom våra sponsringssamarbeten vill vi bidra med ansvarstagande, aktiviteter och kunskap kring vår verksamhet på de orter och i de länder vi verkar.

Samhället och vad som händer på de orter vi är verksamma är helt avgörande för oss. Som en av de största arbetsgivarna på flera av våra verksamhetsorter har vi både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

För att ansöka om sponsringssamarbete ber vi dig att använda de formulär som finns tillgängliga här. Du har att välja på ett globalt, nationellt eller lokalt samarbete.

Våra samarbeten är av varierande art, men målsättningen är alltid att de ska ha ett brett engagemang. Pågående samarbeten är noga utvalda.

Våra samarbeten är av varierande art, men målsättningen är alltid att de ska ha ett brett engagemang. Pågående samarbeten är noga utvalda.