Sandvik i siffror

Nedan är ett urval av nyckeltal för Sandvik-koncernen. Du finner definitioner och mer finansiell information i sektionen Investerare.

Intäkter per kundsegment

 • Gruvor 48
 • Verkstad 22
 • Infrastruktur 11
 • Fordon 7
 • Flyg 3
 • Energi 2
 • Övriga 7

Intäkter per region

 • Europa 27
 • Nordamerika 25
 • Asien 19
 • Australien 12
 • Afrika/Mellanöstern 11
 • Sydamerika 6
Nyckeltal
2018 2019 2020 20211) 20221)
Orderingång, MSEK 102 440 104 075
Organisk tillväxt orderingång, % 9 –1,6
6
Intäkter, MSEK 100 072 103 238
112 332
Organisk tillväxt intäkter, % 11 –0,2 –11 12 8
Justerad EBITA2) 18 799 19 646 14 878 17 816 22 486
Justerad EBITA marginal 18,7 19 17,2 20,8 20
Periodens resultat, MSEK 13 214 8 728 8 753 13 087 12 854
Eget kapital, MSEK3) 58 120 61 858 65 082 77 200 81 227
Finansiell nettoskuld/R12 EBITDA 0,26 0,02 –0,51 0,68 1,32
Avkastning på sysselsatt kapital, %4) 22,7 15,2 13,3 19,5 15,8
Investeringar (capex), MSEK 3 920 4 136 3 198 3 578 4 234
Fritt operativt kassaflöde 14 804 17 611 16 358 14 007 12 103
Antal medarbetare, 31 december 41 670 40 235 37 123 38 669 40 489

1) Uppdaterade siffror för jämförbarhet då Alleima från den 1 januari till den 30 augusti 2022 rapporteras under avvecklad verksamhet.
2) Justerad för jämförelsestörande poster på EBITA för helåret 2022 om -2,341 miljoner kronor (272).
3) Koncernen totalt.
4) Kvartalet baserat på annualiserad kvartalssiffra och årssiffran på snittet för fyra kvartal.