Ledningssystem

Vi har ledningssystem som är godkända enligt olika standarder, såsom ISO 9001. De flesta av våra huvudanläggningar med produktion, tjänster och lager är certifierade enligt exempelvis ISO 14001 och OHSAS 18001*. Många av våra energiintensiva anläggningar är även certifierade enligt ISO 50001.

För mer information om våra ledningssystem, gå till respektive webbplats för våra olika produkter och tjänster.

Våra webbplatser för produkter och tjänster

*Migrering till ISO 45001 pågår