Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions Henrik Ager

Född 1969. Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions sedan 1 januari 2021. (Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology sedan 2019.)

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2014, bland annat chef för division Rock Tools, chef för division Global Equipment och strategichef för Sandvik Mining and Rock Technology. Dessförinnan ledande positioner inom McKinsey, Ericsson och flera nya teknikbolag.

Nuvarande styrelseuppdrag