Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions Anders Svensson

Född 1975. Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions sedan 1 januari 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Chef för Sandviks division Crushing and Screening 20162020. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2008, inklusive President Customer Services, SVP Global sales och CPO inom affärsområde Sandvik Construction samt CPO inom affärsområde Sandvik Mining. Dessförinnan olika ledande befattningar inom Metso Minerals.

Nuvarande styrelseuppdrag