Koncernledning

Koncernledningen för Sandvik AB består av följande medlemmar:

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Mer information

Henrik Ager

Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions

Mer information

Jessica Alm

Kommunikationsdirektör

Mer information

Göran Björkman

Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology

Mer information

Nadine Crauwels

Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions

Mer information

Tomas Eliasson

Ekonomi- och finansdirektör

Mer information

Johan Kerstell

Personaldirektör

Mer information

Anders Svensson

Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions

Mer information

Åsa Thunman

Chefsjurist

Mer information