Haglund-medaljen

Utmärkelsen "Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare" tilldelas den medarbetare eller grupp av medarbetare inom Sandvik som gjort den mest betydelsefulla insatsen inom produktutveckling.

Medaljen har fått sitt namn efter den legendariske bruksdisponenten Wilhelm Haglund som lade grunden till Sandviks framgångar inom hårdmetallområdet. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och belöna viktiga insatser som skapat stor kundnytta och kommersiellt värde för koncernen.

Belöningen har delats ut sedan 1986 och omfattar en medalj i 18 karat guld, samt en studieresa och diplom. Juryn består av koncernchefen, representanter för de fackliga organisationerna och andra personer med god kännedom om koncernens verksamhet. Samtliga anställda inom koncernen kan tilldelas utmärkelsen och har även möjlighet att föreslå kandidater.

Pristagare

2021: Exera® tråd för medicinska tillämpningar

Ett program av ultrafin tråd och trådbaserade komponenter för användning inom medicintekniska enheter med höga prestandakrav, såsom pacemakers, glukosmätare eller djup hjärnstimulering
Pristagare: Gary Davies, Tim Tacionis och Gene Kleinschmit
Läs nyhet om 2021 års Haglund-medalj

2020: Ny beläggningsmetod för Tiger-Tec® Gold skärsorter för metallbearbetning

En metod för applicering av beläggningar vilken möjliggjort Tiger-Tec® Gold, en teknikplattform för en familj av nya skärsorter för metallbearbetning med enastående prestanda. Plattformen består av ett nytt beläggningsmaterial som läggs på med en process som kallas ultralågtrycks-CVD.
Pristagare: Dirk Stiens
Läs nyhet om 2020 års Haglund-medalj

2019: Sandvik DD422i och Sandvik DD422iE jumbo-borriggar för gruvindustrin

Intelligenta jumbo-borriggar med många automatiska borrningsfunktioner för ökad produktivitet. Det genomtänkta chassit och välbeprövade komponenter ger en arbetsplats med hög tillförlitlighet för både operatörer och underhållspersonal. Med ett integrerat batteri ger Sandvik DD422iE noll utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna, vilket bidrar till ökad hälsa och säkerhet för gruvpersonal som arbetar under jord.
Pristagare: Tero Yli-Hannuksela, Jarno Kuittinen och Johannes Välivaara
Läs nyhet om 2019 års Haglund-medalj

2018: GC 1130 PVD-belagd hårdmetallsort för frässkär

En hårdmetallsort baserad på den senaste teknologin inom PVD-beläggning som avsevärt förbättrar skäreggens förslitningsegenskaper vilket ger ökad skärlivslängd och produktivitet.
Pristagare: Karin Andersson, Björn Ericsson, Emmanuelle Göthelid och Marie Pettersson
Läs nyheten om 2018 års Haglund-medalj

2017: Pulverbaserat material för högtemperaturtillämpningar

Utveckling av Kanthal APM™ och Kanthal APMT™ pulvermetallurgiskt utskiljningshärdade FeCrAl-legeringar. Materialen möjliggör kraftigt ökad kundproduktivitet samtidigt som de bidrar till dramatiskt minskad energiförbrukning inom en mängd olika tillämpningar inom högtemperaturområdet.
Pristagare: Roger Berglund, Bo Jönsson, Thomas Lewin and Krister Wickman
Läs nyheten om 2017 års Haglund-medalj

“Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson” är ett internt pris som hyllar vårt arv gällande hållbarhet och samhällsengagemang.


Mer om oss