Let's Create – en innovativ värld

Under temat "Let's Create" har vi samlat exempel på våra innovativa produkter och lösningar. Här visar vi hur vår passion för innovation bidrar till att förbättra våra kunders processer.

Den okrossbara gitarren

Världens första 3D-printade, okrossbara gitarr. Testad av Yngwie Malmsteen.

Se hur gitarrren byggdes och testades

Nästa generation av automatisering

Se hur vi testar vår teknologi för gruvautomatisering på ett annorlunda sätt.

Läs mer om automatisering på vår webbplats för gruvor och bergbyggande

Sandvik på tre minuter

Blicka in i vår innovativa och mångfasetterade värld.

... vad man kan göra med additiv tillverkning. Läs mer på vår webbplats additive.sandvik.

Läs mer om vårt helt nya koncept för svarvning på Sandvik Coromants webbplats.

Avancerade material gör skillnad. Läs mer på vår webbplats materials.sandvik.

Hos oss finns jobbmöjligheter inom många olika områden runt om i världen.

Artiklar


Teknologiska landvinningar inom robotteknik och artificiell intelligens omvandlar näringsliv och samhällen över hela världen. Vilka är drivkrafterna och vad blir följderna?

Anders Lindh

Istället för att göra det mer invecklat bör digitala lösningar förenkla arbetet, säger Anders Lindh, chef för Center of Digital Excellence på affärsområde Sandvik Machining Solutions.

Sandvik har fått en order från CERN, Europeiska organisationen för kärnforskning. Med hjälp av partikelacceleratorer försöker forskare vid CERN förstå hur universum en gång skapades och dess grundläggande strukturer.

Dataspelsutvecklare kan bli relevanta för Sandvik när företag letar efter nya källor till innovation.

Nadine Crauwels är redo att föra Sandvik Coromant in i den digitaliserade tillverkningsvärlden och ser behov av att vara kreativ och snabbrörlig.