Verkstadsindustri

Illustration of gear wheels.
Med vår stora kunskap om olika tillämpningar kan vi rekommendera det optimala materialet och den bästa verktygslösningen för varje enskilt ändamål.

Ett av de viktigaste målen för tillverkare av utrustning och komponenter för industrin är att tillhandahålla bättre produkter samtidigt som kostnaderna hålls nere. En förutsättning för detta är ofta en kombination av rätt verktyg och lämpligt material för den specifika tillämpningen.

Vi har sedan länge hjälpt kunder förbättra komponentkvalitet och produktivitet med verktyg som både erbjuder högre skärhastigheter och håller längre. Eftersom bearbetning ofta står för en stor del av tillverkningskostnaden kan val av verktygslösning och bearbetningsprocess göra stor skillnad. Vår forskning visar att en tjugoprocentig ökning av maskinutnyttjande kan ge 10 procent högre vinstmarginal.

Som en ledande utvecklare av rostfria stål och speciallegeringar erbjuder vi även ett omfattande sortiment av material, varav många är utvecklade för att kunna bearbetas mer effektivt. Tack vare vår stora kunskap om olika tillämpningar kan vi rekommendera det optimala materialet för varje enskilt ändamål, vilket ofta höjer slutproduktens prestanda. Genom att jobba nära våra kunder hjälper vi dem att förbättra sina processer och produkter, och därmed också deras konkurrenskraft.