Olja och gas

Illustration of an oil rig.
Med vår omfattande kunskap om tillämpningar och material kan vi hjälpa kunder minska risker och kostnader i utvinning av olja och gas.

För att möta världsbehovet, pressas olja- och gasindustrin till utvinning i reserver som ligger allt djupare och mer otillgängligt. Utvinning i extrema miljöer är enormt utmanande. Av den anledningen är det av yttersta vikt att teknologin för undervattensprocesser är säker, effektiv och ekonomisk.

Vi har utvecklat en rad produkter för offshore-tillämpningar vilka möter dessa krav. Våra super-duplexa rör för så kallade umbilicals, som är livlinan mellan installationer ovanför och under ytan, har sedan länge använts med stor framgång. Tack vare deras korrosionsbeständighet, tillförlitlighet och förmåga att stå emot extrema tryck, har dessa rör blivit en industristandard som en integrerad del av denna viktiga utrustning för hydraulisk och elektrisk kontroll.

För att möta de allt ökade kraven från industrin, pågår en ständig utveckling av vårt breda program av produkter i korrosionsbeständiga legeringar för användning inom områden såsom borrning, färdigställande av olja- och gaskällor, infrastruktur på havsbotten och flödeskontroll. Med vår omfattande kunskap om tillämpningar och material kan vi rekommendera den optimala lösningen, vilket hjälper kunder minska risker och kostnader i utvinning av olja och gas.