Kärnkraft

Illustration of a nuclear facility.
Med mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av kapslingsrör bidrar vi ständigt till utvecklingen av säkerhet och bränsleeffektivitet.

I en industri med extremt stränga krav, kan kvalitet och tillförlitlighet på produkter för kritiska processer, som exempelvis rör och svetsprodukter, aldrig överskattas.

Vi har levererat produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar till fler än 100 kärnkraftsreaktorer över hela världen. Produkterna, som ofta används i reaktorernas primärkrets, har satt en industristandard vad gäller problemfri användning.

Våra ånggeneratorrör, till exempel, används i värmeväxlare som omvandlar vatten till ånga, vilket är en av de mest krävande processerna i ett kärnkraftverk. Vår integrerade produktion och avancerade testmetoder säkerställer att rören möter de allra strängaste kraven, vilket gör att kunder sparar värdefull tid när rören ska inspekteras i samband med installation.

Ett annat exempel är rör för kärnbränsle vilka används för att kapsla in det klyvbara materialet och överföra värme från bränslet till reaktorvattnet. Den här typen av avancerade rör fungerar även som en första kritisk barriär som förebygger att radioaktiva, klyvningsbara produkter kommer ut i reaktorsystemen. Med mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av kapslingsrör bidrar vi ständigt till utvecklingen av säkerheten och bränsleeffektiviteten.