Förnybar energi

Illustration of a wind power plant.
Som en världsledande leverantör av lösningar för metallbearbetning hjälper vi tillverkare av vindturbiner att förbättra kvalitet och produktivitet vid bearbetning av olika typer av komponenter.

För att vindkraft och andra förnybara teknologier ska bli framgångsrika krävs att de komponenter som används ger maximalt utbyte till låg kostnad. Därför är komponenternas precision, prestanda och hållbarhet kritisk – och att de kan tillverkas effektivt.

Som en världsledande leverantör av lösningar för metallbearbetning hjälper vi tillverkare av vindturbiner att förbättra komponentkvalitet och produktivitet vid bearbetning av exempelvis lagerhus, växellådshus och rotorblad.

För den växande marknaden för bränsleceller har vi utvecklat bandstål med funktionell beläggning. Med denna spetsprodukt kan tillverkare av bränslecellsplattor reducera tillverkningssteg och minska kostnader, vilket möjliggör massproduktion av bränsleceller. Tack vare vår omfattande FoU inom avancerade material bidrar vår produkt också till att göra bränsleceller effektivare.

Baserat på djup kunskap inom området värmebehandling, bidrar våra diffussionskassetter till effektiv och problemfri tillverkning av kiselskivor, den viktigaste komponenten i solceller.