Flygindustri

Illustration of airplane.
I nära samarbete med flygplanstillverkare utvecklar vi avancerade verktyg som ger högkvalitativa resultat för varje komponent.

Avancerade verktygslösningar är av avgörande betydelse för att flygplanstillverkare ska kunna använda sig av nya material som gör flygplan lättare, säkrare och bränslesnålare.

Vi tillhandahåller de verktyg och processer som behövs för att bearbeta titan, värmebeständiga legeringar såväl som kompositmaterial för de lastbärande delarna i flygplan och den nya generationens jetmotorer.

Genom att arbeta nära flygplanstillverkare i våra kompetenscenter speciellt avsedda för flygindustrin utvecklar vi avancerade verktyg och verktygssystem som sparar tid och reducerar lager. Utöver detta har vi program för processutveckling och utbildning för att sätta processerna för säker och kostnadseffektiv tillverkning som ger högkvalitativa resultat för varje komponent.

Vi är även en marknadsledande leverantör av titanrör för hydrauliksystem i flygplan. Större typer av plan är oftast utrustade med mer än en kilometer hydrualikrör. Våra extremt lätta men samtidigt höghållfasta rör kan hjälpa moderna flygbolag att minska vikt och reducera det genomsnittliga utsläppet av CO2 per passagerare.