Verkstadsindustri

Illustration of gear wheels.
Med vår stora kunskap om olika tillämpningar kan vi rekommendera den optimala tillverkningslösningen varje enskild typ a komponent.

Ett av de viktigaste målen för tillverkare av komponenter för industrin är att tillhandahålla bättre produkter samtidigt som kostnaderna hålls nere. En förutsättning för detta är ofta rätt val av verktyg och bearbetningsmetod för komponentens specificerade konstruktion och material.

Vi har sedan länge hjälpt kunder förbättra produktivitet och komponentkvalitet med verktyg som kombinerar hög prestanda med lång verktygslivslängd. Eftersom bearbetning ofta står för en stor del av tillverkningskostnaden kan val av verktygslösning och bearbetningsprocess göra stor skillnad. Vår forskning visar att en tjugoprocentig ökning av maskinutnyttjande kan ge 10 procent högre vinstmarginal.

För att driva ytterligare effektivitet och automation inom komponenttillverkning tillhandahåller vi även ett sortiment av digitala lösningar som spänner från komponentdesign till slutkontoll. Kombinerat med våra tjänster inom additiv tillverkning och vårt breda program av metalllpulver hjälper vi våra kunder att förbättra sina processer och komponenter och därmed bli mer konkurrenskraftiga.

Kunskap om skärande bearbetning

Ta del av vår omfattande kunskap och prata med oss om lösningar inom skärande bearbetning.

Gå till webbplatsen för Sandvik Coromant


Fördelar med additiv tillverkning

Se hur våra kunder drar nytta av att byta till additiv tillverkning.

Gå till webbplatsen för additiv tillverkning (på engelska)