Infrastruktur

Illustration of a car in a tunnel.
Vi tillhandahåller smarta lösningar som exempelvis fjärrövervakning av maskiner, vilket ökar drifteffektivitet och tillförlitlighet i olika processer.

Våra kunder inom anläggningsindustrin strävar efter ökad produktivitet och säkerhet, samtidigt som kostnader ska hållas nere. Fokus ligger ofta på ökad mekanisering och automatisering, kopplat till helhetslösningar för service.

Som en ledande, komplett leverantör av utrustning för demolering, borrning och krossning, samt verktyg och service, hjälper vi kunder över hela världen att nå sina mål. Vi bidrar exempelvis till sänkta kostnader och höjd effektivitet genom ökad livslängd på utrustning med hjälp av flexibla underhållsprogram. Vi tillhandahåller även smarta lösningar som exempelvis fjärrövervakning av maskiner, vilket ökar drifteffektivitet och tillförlitlighet i olika processer.

För att förbättra kundernas processer ytterligare inom områden som tunneldrivning, stenbrytning och anläggningsarbete lanserar vi ständigt nya produkter såväl som servicelösningar och programvara. Våra senaste krossar, till exempel, har färre rörliga delar och producerar högkvalitativ makadam med bättre kornformighet vilket ger hållfastare betong.

Ett annat exempel är vår utrustning för tunneldrivning vars fulla potential nås när våra kunder använder vår tillhörande intelligenta programvara. Den bidrar till överlägsen precision, en snabb process och stora besparingar.