Gruvindustri

Illustration of mining vehicle.
Våra system för gruvautomatisering täcker allt från enskild utrustning till kontroll av hela maskinparken, vilket binder upp mindre kapital och personal samt minskar energiförbrukningen.

Säkerhet, minskad mineralhalt i malmen och behov av att öka produktiviteten är några av de utmaningar som dagens gruvnäring står inför. Vår utrustning och våra verktyg för gruvindustrin, och våra systemlösningar, gör det möjligt för gruvbolag att bedriva sin verksamhet på ett mer effektivt och säkert sätt, i både underjordsgruvor och dagbrott.

Våra system för gruvautomatisering till exempel, täcker alla aspekter av automatisering, från enskild utrustning till kontroll av hela maskinparken, vilket binder upp mindre kapital och personal samt minskar energiförbrukningen. Vårt erbjudande för automatiserad lastning och transport, AutoMine™, är faktiskt ett av de mest omfattande på marknaden. Dessutom gör vårt fjärrstyrda system för övervakning det möjligt för personal att hantera processer och kommunicera med under- och ovanjordsutrustning från den säkra miljön i kontrollrummen.

Vår utrustning för bergborrning, som exempelvis våra riggar för spränghålsborrning, är känd för sin kvalitet, tillförlitlighet och produktivitet. Baserat på omfattande FoU tillverkar vi maskiner som är framtagna för att tillhandahålla lägsta möjliga kostnad per borrad meter och låg livscykelkostnad. Tack vare vårt stora, globala nätverk av servicetekniker tillhandahåller vi dessutom säker dygnet runt-service om det skulle behövas.

Ledande position inom gruvelektrifiering

Med vårt program av batterielektriska fordon för gruvor under jord hjälper vi kunder att förbättra produktivitet, skapa en bättre arbetsmiljö och reducera ventilationskostnader.

Läs artiklar om elektrifiering inom gruvindustrin (på engelska)


Våra produkter och tjänster