Flygindustri

Illustration of airplane.
I nära samarbete med flygplanstillverkare utvecklar vi avancerade verktyg som ger högkvalitativa resultat för varje komponent.

Avancerade verktygslösningar är av avgörande betydelse för att flygplanstillverkare ska kunna använda sig av nya material som gör flygplan lättare, säkrare och bränslesnålare. Vi tillhandahåller verktyg och processer för tillverkning av komponenter för de lastbärande delarna av flygplan och olika typer av motorer.

Flygplanskomponenter är ofta tillverkade av material som är utmanande att maskinbearbeta, såsom titan, superlegeringar, aluminium och kompositer. Med tanke på att även komponenternas konstruktion är komplex samt krävande specifikationer så är det viktigt att välja de lämpligaste verktygen och bearbetningsmetoderna.

Genom att arbeta nära flygplanstillverkare i våra kompetenscenter speciellt avsedda för flygindustrin utvecklar vi avancerade verktyg, verktygssystem och mjukvara som sparar tid och reducerar lager. Utöver detta har vi program för processutveckling och utbildning för att sätta processerna för säker och kostnadseffektiv tillverkning som ger högkvalitativa resultat för varje komponent.

Läs mer på webbplatsen för Sandvik Coromant:

Läs mer om lösningar för tillverkning av komponenter för flygindustrin.

Utforska lösningar för komponenter för flygmotorer, läs artiklar, titta på kunskapssessioner och demofilmer.