Energi

Illustration of a wind power plant.
Som en världsledande leverantör av lösningar för skärande bearbetning hjälper vi tillverkare av exempelvis vindturbiner att förbättra kvalitet och produktivitet vid bearbetning av olika typer av komponenter.

För att vindkraft och andra förnybara teknologier ska bli framgångsrika krävs att de komponenter som används ger maximalt utbyte till låg kostnad. Därför är komponenternas precision, prestanda och hållbarhet kritisk – och att de kan tillverkas effektivt.

Som en världsledande leverantör av lösningar för skärande bearbetning hjälper vi tillverkare att förbättra komponentkvalitet och produktivitet vid maskinbearbetning av exempelvis olika typer av axlar, ringar och lager- och växellådshus.

Läs mer om lösningar för tillverkning av komponenter för vindkraft på webbplatsen för Sandvik Coromant

Bearbetningslösningar för olja- och gasindustrin

Inom olja- och gasindustrin drivs utvinningen till djupare och mer extrema miljöer. Detta kräver komponenter i mer komplexa material som håller längre och som ofta är svårare att bearbeta. Vi har expertisen för att hjälpa kunderna att hitta de optimala verktygen och bearbetningsmetoderna för respektive material och komponentkonstruktion.

I takt med att komponenterna som används under vattenytan och för så kallade downhole-tillämpningar blir allt större ökar behovet av bearbetning med långa överhäng. Här är våra vibrationsdämpande verktygslösningar ett exempel på hur vi hjälper kunderna att övervinna utmaningar och öka effektiviteten vid bearbetning av högkvalitativa komponenter.

Läs mer på webbplatsen för Sandvik Coromant: