2020-2022

2022

Affärsområde Sandvik Materials Technology separerades framgångsrikt och noterades som ett självständigt bolag, Alleima, på Nasdaq Stockholm. Vi förvärvade åtta företag inom strategiska områden, inklusive solida hårdmetallverktyg, gruvplanering och batteridiagnostik. Som en konsekvens av Rysslands krig i Ukraina beslutade vi att avveckla vår verksamhet i Ryssland.

2021

En stark återhämtning av efterfrågan resulterade i förbättrade intäkter och marginaler. Sandvik slutförde eller tecknade avtal om 14 företagsförvärv inom strategiska områden som CAM-programvara, runda verktyg, gruvplanering och bergförstärkning. Vi ansökte om initiativet Science Based Targets (SBTi) och åtog oss att nå nettonollutsläpp senast 2050.

2020

Covid-19-pandemin hade en negativ inverkan på efterfrågan från flera kundsegment. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019. En överenskommelse slöts om att förvärva det marknadsledande företaget inom säkerhetssystem under jord, DSI Underground, ett av de största förvärven i Sandviks historia. Sandvik slutförde avyttringen av Drilling and Completions (Varel), det vill säga delen av verksamheten relaterad till olje- och gasindustrin.