2010-2019

2019

Sandvik slöt ett avtal att avyttra en majoritet i Drilling and Completions (Varel). Ett antal strategiska förvärv genomfördes, bland annat inom batteriteknik, trådlösa lösningar och runda verktyg. En intern separation av Sandvik Materials Technology inom Sandvik-koncernen initierades. En nybyggd anläggning för titanpulver i Sandviken invigdes. Stefan Widing utnämndes till ny vd och koncernchef i Sandvik.

2018

Sandvik utnämndes till ett av världens mest hållbara företag (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) av Corporate Knights. Sandvik förvärvade franska Metrologic Group, ett mjukvaruföretag inom mätteknik, och avyttrade affären för rostfri tråd.

2017

Ökad lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De finansiella målen uppnåddes tidigare än planerat. Avyttringarna av Process Systems och Mining Systems slutfördes. Avtal tecknades för avyttringarna av svetstrådsaffären och Hyperion. Inkludering i hållbarhetsindexet 2017 Dow Jones Sustainability Index.

2016

En ny strategi, som fokuserar på decentralisering och beslutsfattande nära kund, introducerades. Nya finansiella mål fastslogs. Olycksfallsfrekvensen (LTIFR) sjönk till 1,7 (2,2) vilket är den lägsta siffran i Sandviks historia. Sandvik ingår i hållbarhetsindexen Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good och Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europé.

2015

Johan Molin valdes till ny Sandviks nya ordförande. Vd Olof Faxander lämnade företaget och efterträddes av Björn Rosengren. Sandvik meddelade planer på att avyttra sin verksamhet inom Mining Systems, som levererar materialhanteringssystem till gruvindustrin. Sandvik förvärvade det holländska företaget SGL Technology, en leverantör av utrustning för livsmedelsberedning.

2014

800 nya patent beviljades. Nedläggning av elva anläggningar påbörjades till följd av effektiviseringsprogram. Sandvik förvärvade Varel International Energy Services, och stärkte därmed sitt erbjudande inom lösningar till den växande energimarknaden. En distributionsverksamhet för produkter i rostfritt stål i Australien och Nya Zeeland samt en drivfjädersaffär i USA och Mexiko som definierats som icke-strategisk verksamhet avyttrades.

2013

Sandvik ingick i Thomson Reuters lista över de 100 mest innovativa företagen i världen. Koncernen ingick även i motsvarande lista i affärstidningen Forbes. Nya forskningscentrum etablerades i Indien och Kina. Koncernen investerade i Additive Manufacturing, 3D-utskrifter. Petra Einarsson utnämndes till chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology, Sandviks första kvinnliga affärsområdeschef. Förvärv av det tyska företaget TechnoPartner Samtronic GmbH, den kanadensiska leverantören av borrutrustning Cubex Limited samt de utestående 50 procenten i Precorp Inc.

2012

Sandvik firade 150 år den 31 januari, och firandet pågick under hela året. Avyttringen av Sandvik Medical Solutions, som var en del av affärsområde Sandvik Venture, slutfördes. Vi blev involverade i det svenska projektet “Battle of the numbers” med syfte att öka andelen kvinnor i ledande positioner. Thomson Reuters utsåg oss till ett av världens 100 mest innovativa företag, ett viktigt erkännande av våra ansträngningar. Sandvik blev 100-procentig ägare av Seco Tools. På grund av svaga europeiska marknader, kombinerat med vår fortsatta starka expansion inom de snabbast växande regionerna i världen, stod Europa för första gången för endast cirka en tredjedel av koncernens totala fakturering. Därmed blev vår försäljning mer i balans med var i världen tillväxten sker.

2011

Olof Faxander blev ny VD och koncernchef för Sandvik den 1 februari. Ett långsiktigt forsknings- och utvecklingssamarbete inleddes med Vasamuseet i Stockholm, vilket innefattar leverans av specialdesignade bultar i rostfritt stål vilka ska bevara det 380 år gamla krigsskeppet Vasa (bilden). Ett joint venture inleddes med ett kinesiskt företag för tillverkning och försäljning av gruvmaskiner på den kinesiska marknaden. Ett förvärv görs av ett företag inom segmentet för krossning och sortering i Kina. Flera stora leveransavtal tecknas för kapslingsrör till kärnkraftsindustrin, vilka leder till ett beslut om utökning av produktionskapaciteten i Sandviken. En ny strategi etableras med fokus på kärnaffären, tillväxtmarknader och effektiviserade interna processer. Beslut tas om en ny organisation med marknadsfokus och mer aktiv kontroll över verksamheten. Tre affärsområden blir fem: Sandvik Mining, Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture. Beslut tas om att flytta koncernens huvudkontor från Sandviken till Stockholm. En process inleds för avyttring av det område inom Sandvik MedTech som jobbar med implantat och instrument. I november lämnades ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools med syfte att förvärva alla återstående aktier i detta dotterbolag. I december höll Sandvik en extra bolagsstämma och slutförde erbjudandet till minoritetsaktieägarna i Seco Tools. Samtidigt togs ett beslut om att flytta Sandviks säte för styrelsen från Sandviken till Stockholm.

2010

Anders Nyrén från Industrivärden blev styrelseordförande. Efterfrågan ökade. Personal som jobbat kortare veckor återgår till normal arbetstid. Ett strategiskt samarbete inom metallpulverteknologi etableras med Carpenter Technology. Kanthal integreras i det nya produktområdet Sandvik Wire and Heating Technology. Stora investeringar i rörproduktion i Chomutov, Tjeckien, och i Sandviken. Stora ordrar för så kallade umbilicals till olja/gas-industrin, och ytterligare stora leveransavtal för ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. Kina är nu Sandviks fjärde största marknad. Investeringar i en ny produktionsenhet i Svedala för krossar, och i ett nytt distributionscenter i Europa för reservdelar till gruv- och anläggningsindustrierna. Byggarbetet inleds i Newcastle, Australien, av den hittills största enheten för tillverkning, montering, distribution och eftermarknadsservice till gruvindustrin. Sandvik Coromant utvecklar produkter för växande industrisegment såsom flygindustri och vindkraft.