2000-2009

2009

Sandviks orderingång och fakturering sjunker 30 procent under den globala lågkonjunkturen och koncernen redovisar sitt tredje förlustår någonsin. Konsolidering av antalet tillverkningsenheter, minskade lager, reduktion av antalet anställda och minskad arbetstid införs. Ett Tooling Engineering Center öppnas i Indien. Sandvik Mining and Construction aviserar nedläggningar av tretton enheter, men inviger monteringsanläggningar för gruvutrustningar i Jiading, Shanghai, Kina, och i Vespasiano, nära Belo Horisonte i Brasilien.

Förvärv av brittiska verktygstillverkaren BTA Heller Drilling Systems och österrikiska volframproducenten Wolfram Bergbau und Hütten. Wolfram blir ett produktområde inom affärsområde Sandvik Tooling och lanserar en ultrafinkornig volframkarbidsort för borrar i klena dimensioner till elektronikindustrin. Löstoppsfräsen CoroMill 316 introduceras. Stororder på ånggeneratorrör till Kina. Dotterbolag bildas i Förenade Arabemiraten. En ny enhet för stegvalsning och färdigställning av höglegerade rostfria rör byggs i Zhenjiang, Kina, samtidigt med ett servicecenter för precisionsband.

2008

Global finanskris. Stor neddragning av personal, produktionskapacitet och kostnader på grund av den mycket svaga marknadsutvecklingen och den globala överkapaciteten. Gängverktyget CoroThread, med unik fastlåsning av skären, lanseras för svarvning. Efter hundra år med blyhaltigt stål för små urdetaljer har ett miljövänligt, blyfritt stål utvecklats (bilden). Material lanseras för bränsleceller. Sandvik Tooling utvidgar produktionskapaciteten i Japan. I Kina startas nya produktionsanläggningar i Wuxi. En stor sammansättningsfabrik för gruvutrustning invigs i Santiago, Chile, av den chilenska presidenten. Ett forskningscentrum för avancerade legeringar uppförs i Pune, Indien (bilden). Förvärv av norska Teeness (vibrationsdämpade verktyg), tyska Aubema (krossutrustning), sydafrikanska Corstor (leverantör till prospekteringsindustrin) samt brittiska Eurocut (medicinteknik). Kontor och lager etableras i Demokratiska Republiken Kongo. Avyttring av rörfabriken Sandvik Calamo i Sverige. Dotterbolag bildas i Algeriet.

2007

Hårdmetallverktyg med integrerad högtryckskylning lanseras. Kanthal utvecklar gasbrännare för industriugnar. Sandvik Coromants satsning på Application Centers inleds i Stuttgart, Tyskland. New Insert Generation, en stor serie nyutvecklade sorter, introduceras för svarvning, fräsning och borrning. Walter inviger en ny fabrik för hårdmetallskär i Münsingen, Tyskland. Sandvik Coromant bygger ut specialverktygsenheter i Tyskland och USA. I Barcelona, Spanien, inviger Sandvik Hard Materials en ny fabrik. Förvärv av verksamheter inom det medicintekniska området i USA och av Doncasters Medical Technologies i Storbritannien. Förvärv av nordamerikanska Diamond Innovations som tillverkar verktyg baserade på diamant och bornitrid. Under året introduceras den hårdaste formen av kubisk bornitrid som hittills tillverkats. Förvärv av australiensiska företag inom gruv-och anläggningsindustrin. Förvärv också av brittiska Extec och Fintec, som tillverkar mobil krossnings-och sorteringsutrustning. Avyttring av Sandvik Sorting Systems, franska Sandvik Tobler samt del i bolag för svetsade rör. Dotterbolag bildas i Mali och Mongoliet.

2006

Australien är nu tredje största marknaden inom Sandvik-koncernen. Nya jumboborriggar (bilden) för underjordsbrytning lanseras, utrustade med moderna datasystem för information om borrförhållanden och diagnos av servicebehov. En ny stålsort utvecklas för värmeväxlarrör i miljöer med höga kloridhalter, exempelvis i raffinaderier. Inom produktprogrammet Bioline lanseras stång av titan för tillverkning av implantat. Förvärv av finska Metso Powdermet. Split av Sandvik-aktien: 5:1.
Tillverkningen av vändskär i hårdmetall i USA koncentreras till Westminster, SC, medan tillverkningen i Fair Lawn, NJ, läggs ned. I Storbritannien stängs två specialverktygsenheter. Verktygstillverkningen inom Sandvik Tooling i Italien, Brasilien och Kina utökas. I Indien byggs en borrfabrik i Pune och en enhet för återvinning av hårdmetall i Chiplun. Förvärv av fyra företag inom mineralprospektering: svensk-japanska Hagby-Asahi, australiensiska SDS Corporation och UDR Group samt chilenska Implementos Mineros.

2005

Hårdmetallsorten GC 4225 introduceras och blir världens mest sålda. Förvärv av minoritetsandel i kinesisk tillverkare av hårdmetallpulver. Kina är nu Sandviks tionde största marknad sett till faktureringen. En ny generation korthålsborrar och vändskärsborrar lanseras, CoroDrill 880. Hårdmetallpulver tillverkas med kornstorlek under en mikrometer. Teflonbelagd precisionstråd får användning i avancerad hjärtkirurgi och komposittråd har en viktig funktion i pacemakers. Utbetalning till aktieägarna av cirka fyra miljarder kronor genom inlösen av aktier. Sandvik Smith blir helägt. En översyn görs av koncernens nio dragerier av rostfri tråd med syfte att halvera antalet. Dotterbolag bildas i Serbien.

2004

Ett program med ytteknologiprodukter lanseras: Santronic för elektronikindustrin och Decorex för designändamål inom konsumentvaror. Flera företagsförvärv görs inom hårdmetall­området, bland annat i Tyskland, och ett inom materialhanteringsområdet i Brasilien. Ett nytt distributionscentrum för Sandvik Materials Technology invigs i Venlo, Nederländerna. Förvärv av Technical Tooling i USA, som producerar verktyg för tillverkning av aluminiumburkar. Fabrik för tillverkning av maskiner för kolbrytning startas i Tychy, Polen. Kanthal utvecklar tillverkningen av högtemperaturlegeringar via pulvermetallurgi. Omfattande internutbildning inom Sandviks kärnvärden (Open Mind, Fair Play och Team Spirit) inleds.

2003

Affärsområde Sandvik Specialty Steels byter namn till Sandvik Materials Technology med fem produktområden: Tube, Strip, Wire, Kanthal och Process Systems. Walter lanserar Tiger Tec, en ny serie hårdmetallskär med tvåfärgad ytbeläggning som förslitningsindikator. I Shanghai startas en fabrik för tillverkning av processystem och pressplåtar och i Indien en för sammansättning av mobila krossar. Sandvik Tooling inviger ett nytt centrum för materialutveckling i Stockholm. Tillverkningen av hårdmetallverktyg i Westminster, SC, USA, byggs ut medan mindre tillverkningsenheter läggs ned. Avyttring av två enheter för tillverkning av gruvutrustning i USA. Certifiering av den första enheten av Productivity Centers inom Sandvik Coromant.

2002

Clas Åke Hedström blir ny styrelseordförande efter Percy Barnevik, som utses till hedersordförande. Lars Pettersson blir ny vd och koncernchef. Trådtillverkningen i Mjölby och tillverkningen av slitdelar i Danmark läggs ned. Sandvik Mining and Construction lägger ned enheter i Nafta och koncentrerar tillverkningen till Alachua, FL, USA, och Burlington, ON, Kanada. Förvärv av nordamerikanska verktygsföretaget Valenite. Första förvärvet i Japan genom köpet av varumärket Toyo inom gruv- och anläggningsindustrin. Sandvik Tamrock utvecklar bergborrmaskiner och lastare för mycket låga gruvorter till kunder som producerar platina. Förvärv av aktiemajoriteten i tyska verktygsföretaget Walter AG.

2001

Satsning på mekanisk brytning av guld- och platinamalmer görs med den av Sandvik nyutvecklade metoden Icutroc. Automatisering och fjärrstyrning av gruvmaskiner prövas i gruvor i Kanada och Sverige. Konceptet får namnet AutoMine. För olje-och gasindustrin utvecklas nya stålsorter för wirelines, tråd i längder på upp till flera kilometer. Höglegerade rör med fenor på insidan introduceras för etenframställning inom plastindustrin. Ett nytt centrallager för Sandvik Coromant i Asien öppnas i Singapore. Beslut tas av bolagsstämman om återköp av aktier. Förvärv av kross-och sorteringsverksamheten inom Svedala Industri. Samägt bolag för borrkronor bildas med amerikanska Smith International. Tillverkningen av sömlösa rör i Storbritannien läggs ned medan den utökas i Tjeckien för olje-och gasindustrin. Förvärv av aktiemajoriteten i brasilianska verktygstillverkaren Hurth Infer. Andelen i tandteknikföretaget Procera-Sandvik säljs. Förvärv av resterande aktier i indiska Sandvik Choksi. Ägarandelen i det indiska dotterbolaget Sandvik Asia ökas ytterligare och det chilenska gruvserviceföretaget Bafco Mineria y Servicios förvärvas. Sandvik går in som en av fem delägare i e-handelsplatsen Endorsia.

2000

Förvärv av borriggsproduktion i Österrike, den tyska stålbandstillverkaren Hindrichs-Auffermann och australiensiska Beltreco, ett servicebolag inom gruvbranschen. Försäljning av Guldsmedshytte Bruk. Produktionen av hårdmetallpulver i Stockholm flyttas till Gimo, där även en fabrik för volframkarbid uppförs och produktionen av solida hårdmetallverktyg utökas. Kapaciteten för hållande verktyg i Mebane, NC, USA, fördubblas. Dotterbolag bildas i Kroatien.