1990-1999

1999

Försäljning av affärsområde Saws and Tools och koncentration av verksamheten på tre kärnområden: Sandvik Tooling (Sandvik Coromant, Sandvik CTT och Sandvik Hard Materials), Sandvik Mining and Construction (Sandvik Tamrock, Driltech Mission, VA-Eimco, Roxon) och Sandvik Specialty Steels (Sandvik Steel, Kanthal, Sandvik Process Systems). Förvärv av återstående aktier i polska verktygstillverkaren Baildonit. Hårdmetallverktyg för tillverkning av aluminiumburkar utvecklas, samt CoroCut, ett nytt system för avstickning och spårsvarvning. Verksamheten i Argentina samlas i San Justo. Representationskontor öppnas i Bosnien och Hercegovina.

1998

Lansering av vändskärsfräsen CoroMill 390, som ger betydande produktivitetsförbättring. Sandvik Coromant inför direktdistribution till kund via centrallager i Sverige, Nederländerna, USA och senare Singapore. Inom det nya affärsområdet Sandvik Mining and Construction sker rationaliseringar, integration och avyttringar, antalet anställda minskas med 15 procent. Ett nytt rörverk tas i bruk i Sandviken. Förvärv av tyska Poppe&Potthoffs tillverkning av rostfria precisionsrör. Förvärv av amerikanska MRL Industries som tillverkar ugnselement för elektronikindustrin. Ett samriskföretag inom bergborrutrustning grundas i Korea. Dotterbolag bildas i Slovenien, Grekland, Rumänien, Ukraina, Bolivia och Ghana. Cirka ett tusen specialister arbetar nu för Sandvik inom IT-området.

1997

Beslut om inlösen av aktier för fyra miljarder kronor. Investmentbolaget Industrivärden går in som ny storägare i Sandvik. Sandvik blir majoritetsägare i Kanthal. Sandvik förvärvar hela Tamrock med cirka 5 000 anställda, främst i Finland, Österrike, USA, Chile och Australien. Företaget presenterar världens största underjordslastare, Toro 2500. Förvärv av amerikanska snabbstålstillverkaren Precision Twist Drill samt ståldistributören RGB i Storbritannien (delägd sedan 1994). Start för insamling av använda hårdmetallskär för återvinning av kobolt och volfram. Ett nytt kallvalsverk invigs i Sandviken. En ny typ av vändskär för svarvning, Wiper, introduceras för ökad produktivitet och ytfinhet. Beslut tas om ny organisation med tre stora affärsområden från 1998: Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction samt Sandvik Specialty Steels. De mindre affärsområdena Sandvik Saws and Tools, Sandvik Process Systems och Sandvik Hard Materials förblir självständiga.

1996

Koncernen blir majoritetsägare i Sand­vik Choksi Tube, Indien, för extrusion och färdigställning av sömlösa rör. Förvärv av den franska rörtillverkaren Précitube. Ett nytt rostfritt stål, Safurex, utvecklas för konstgödselindustrin. Förvärv av 42 procent av aktierna i Kanthal (bilden) och 49 procent av aktierna i finländska Tampella, moderbolag till redan delägda Tamrock.

1995

Produktprogrammet CoroMill utvecklas, vilket ger upphov till en hel familj av verktygslösningar för olika fräsområden. CoroKey, ett nytt koncept för lansering av vändskär, presenteras. Extremt finkorniga hårdmetallsorter utvecklas för ämnen till kretskortsborrar inom mobiltelefonindustrin. Representationskontor öppnas i Vietnam.

1994

Clas Åke Hedström ny vd och koncernchef. Sandvik blir först i världen att producera diamantbelagda hårdmetallskär i industriell skala. Förvärv av Rysslands största hårdmetallfabrik MKTC (bilden). Ett samriskbolag för hårdmetallverktyg, Sandvik Baildonit, bildas i Polen. Fabrik för hårdmetallverktyg invigs i Langfang, Kina. En tjeckisk anläggning i Chomutov förvärvas för tillverkning av precisionsrör.

1993

Affärsområde Sandvik Tooling bildas. Valsknivar i hårdmetall börjar användas vid tillverkning av blöjor och andra sanitetsprodukter. En serie ergonomiska handverktyg utvecklas, främst skiftnycklar, skruvmejslar och tänger samt en ny handsåg med effektivare tandning. Dotterbolaget Sandvik China bildas i Beijing. Aktiesplit 5:1. Joint venture-bolag inom tråddragning startar i Brasilien. Materialet Sandvik Nanoflex™ utvecklas för ögonkirurgi och rakapparatshuvuden och får sedan flera medicinska och miljötekniska applikationer.

1992

Förvärv av 25 procent av den finska bergborrmaskintillverkaren Tamrock. Snabbstålstillverkaren CTT Tools förvärvas från SKF med enheter i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland och USA. Beslut tas om att en extrusionspress ska byggas i Scranton, USA, samägd med japanska Sumitomo. Konceptet Tailor Made lanseras av Sandvik Coromant för snabba leveranser av skräddarsydda produkter till kunderna.

1991

Förvärv av Bahco Verktyg, med tillverkning i Sverige, Tyskland och Argentina. Verksamheten integreras i affärsområde Saws and Tools. I tunnelprojektet under Engelska kanalen används Sandviks hårdmetallförsedda verktyg för tunnelborrning. En serie rostfria stål med förbättrad maskinbearbetbarhet lanseras under beteckningen Sanmac. Investeringar i Ryssland. Dotterbolag bildas i Ungern, Tjeckien, Slovakien och Bulgarien. En större specialverktygsenhet förvärvas i tyska Schmalkalden.

1990

Det modulära verktygssystemet Coromant Capto introduceras för svarvning, fräsning och borrning. En spansk hårdmetalltillverkare i Barcelona förvärvas. I Japan invigs ett nytt huvudkontor i Kobe. Dotterbolaget i Korea blir helägt.