1970-1989

1989

Satsning inleds i östra Europa. Ett distributionscentrum för hårdmetallprodukter etableras i Kentucky, USA. Samarbetet med Atlas Copco inom bergborrområdet upphör. En ny generation frässkär, "New Wave", når stora försäljningsframgångar. Verktygsbolaget Impero i Italien köps. Tråddrageri för rostfri tråd i Mjölby förvärvas, liksom filfabriker i Finland och Storbritannien.

1988

Borrar i hårdmetall utvecklas för elektronikindustrin. Q-Cut, en ny generation verktyg för avstickning och spårsvarvning, introduceras. En tillverkare av sänkborrutrustning, Mission i USA, förvärvas. En rad andra företagsförvärv genomförs, exempelvis Metinox i Storbritannien, för medicinska produkter i rostfritt stål. En intern bankverksamhet och holdingbolag startas i Nederländerna med en filial i Schweiz.

1987

Seco Tools förvärvar konkurrenten Carboloy i USA med över 1 200 anställda. Sandvik Hard Materials startar tillverkning av keramer för kirurgiska tandimplantat. Flera förvärv inom hårdmetallområdet, bland annat i Danmark, Belgien och USA. Bolaget i Arnprior, Kanada, blir helägt. Förvärv av Sterling Tubes i Walsall, Storbritannien.

1986

Sandvik-sågen firar 100-årsjubileum. Investeringar sker i skärtillverkningen världen över; totalt finns nu fyrtiofem tillverkningsenheter inom Coromant-verktyg. En ny hårdmetallsort, Dual Properties, introduceras för stiftborrkronor. Ett nytt rostfritt stål för metanoltillverkning lanseras. Seco Tools blir tillfälligt ett helägt dotterbolag, men ska börsintroduceras. Aktiesplit 4:1.

1985

Försäljning av delägda hårdmetallföretag, liksom företaget Spooner. Ett nytt duplexstål utvecklas, SAF 2507, som bland annat får stor användning vid tillverkning av navelsträngsrör. Representationskontor öppnas i Beijing, Kina.

1984

Per-Olof Eriksson utses till ny vd. En ny decentraliserad organisation skapas, med sju separata affärsområden, regionbolag och servicebolag. Avesta Sandvik Tube (Sandvik 25 procent) och Fagersta Stainless (Sandvik 50 procent) bildas i samband med omstrukturering av svensk specialstålsindustri. Ny generation verktyg för gängsvarvning introduceras: T-Max U-lock.

1983

Ett dramatiskt år. Göran Ahlström blir ny vd och presenterar en ny decentraliserad organisation för koncernen. Skånska Cementgjuteriet övertar kontrollen av Sandvik från Kinnevik. Ny styrelse tillsätts och Asea-chefen Percy Barnevik blir styrelseordförande. Omstruktureringar och avyttringar i organisationen utanför Sverige. Den första förlusten på sextiotvå år redovisas. Det långvariga aktieinnehavet i vattenkraftverket Krångede säljs för att rädda kassaflödet. Nedläggningar av ett flertal fabriker och bolag. Saws and Tools tillverkning i Sandviken flyttas till bland annat Bollnäs och Edsbyn. Skär av kubisk bornitrid och keramik introduceras.

1982

Många avyttringar av bolag och enheter främst inom Saws and Tools och Process Systems, bland annat delar av Disston. Även Eurotungstene är under avveckling. Tillverkningen av borrstål övertas från Fagersta. Samriskbolag med Fagersta etableras för svetsade rostfria rör. Den första enheten i Sandvik Coromants satsning på Training Centers (senare kallade Productivity Centers) invigs i Halesowen, Storbritannien.

1981

Kraftigt minskad försäljningsvolym leder till omstruktureringar och nedläggning av enheter. Reduktion av antalet anställda med över 2 200 personer. Sandvik Coromant lanserar borrverktyget Delta Drill, som har betydligt större kapacitet än konventionella spiralborrar. Sandvik Coromant introducerar DD, direktdistribution från centrallager till kund, i Finland och Polen. Ett nytt material av hårdmetall och stål, Cast-in-Carbide, presenteras för varmvalsar till stålindustrin. Navelsträngsrör utvecklas till olje-och gasindustrin. Sandvik går in som hälftenägare av en ånggeneratortillverkare i Arnprior, Ontario, Kanada. Stränggjutning av ämnen startar i Sandviken. Dotterbolag grundas i Zimbabwe. Martintillverkningen upphör i Sandviken och därmed även den malmbaserade ståltillverkningen. Skrot ersätter malm som råvara (bilden).

1980

Förvärv av majoritetsandel i franska Eurotungstene, samt fem andra mindre förvärv. Nytt stegvalsverk grundas i Sandviken för grova sömlösa rör. Snabbväxlingssystemet Block Tools för svarvning introduceras, liksom Varilock, ett modulärt hållarsystem för roterande verktyg. Den första enheten i Sandviks system Rotoform (bilden) tillverkas för pastillering av flytande kemikalier, som svavel, till fast form. Fabrik för skärhållare byggs i Mebane, NC, USA. Dotterbolag bildas i Taipei, Taiwan.

1979

Lennart Ollén utses till ny vd och Arne Westerberg blir styrelseordförande. Beslut om ny stränggjutningsanläggning i Sandviken. Delägarskap innehas i Uddeholm Strip Steel. Kosta i Tyskland förvärvas för arbetsstyckehållande verktyg. En rad mindre förvärv, bland andra av brittiska Osprey.

1978

Försäljningen av hårdmetallprodukter står nu för hälften av koncernens omsättning. Företaget Spooner, verksamt inom livsmedelsprocessindustrin, förvärvas av transportördivisionen. Dotterbolag bildas på Irland. Bergborrar introducerar små stiftborrkronor vilket utgör ett första steg mot engångsborrkronor.

1977

Projektförsäljning av hårdmetallfabrik till Sovjetunionen. Över 90 procent av faktureringen kommer från marknader utanför Sverige. För bergborrar ersätts skären mer och mer av hårdmetallstift. Stigortsborrar med två meter i diameter prövas. För rör till raffinaderier tas en ny stålsort fram. Bandstål i kromkvalitet utvecklas för eggverktyg. Fabrik för rostfria svetselektroder i USA. Huvudkontoret i Kanada flyttas till Mississauga, Ontario. Band texturvalsas till stål för upprullningsfjädrar i bilbälten (bilden).

1976

Spånskivepressar baserade på pressplattor av stål utvecklas. Hårdmetalltillverkning startas i Semine, Japan. Försäljningsbolag bildas i Kobe. Koncernens europeiska distributionscentrum för verktyg i Schiedam, Nederländerna, invigs av svenska kungaparet. Det franska dotterbolaget flyttar huvudkontoret till Orléans. Avancerad datorteknik införs inom orderhantering, lager- och produktionsstyrning samt ekonomisk redovisning. Amerikanska konsumentverktygsföretaget Disston förvärvas. Trådfabrik invigs i Brasilien. Den första korthålsborren med hård­metallskär, T-Max U, tas fram.

1975

Ny organisation med fyra divisioner. Ett nytt höghållfast stål utvecklas för djupt liggande oljekällor med höga temperaturer och svåra korrosionsförhållanden. Rostfria svetsprodukter når framgångar med svetsband och svetstråd för tryckkärl i kärnkraftsindustrin. Stålbandstransportörer levererar utrustning för automatisk godssortering till kunder i Japan. Tråddragerier byggs i Spanien och Brasilien. Affärsområde Saws and Tools inleder en serie företagsförvärv och bygger nytt huvudkontor.

1974

Rekordår efter första oljekrisen. Två anläggningar för svetsade rostfria rör förvärvas i Storbritannien och Tyskland. Etenugnsrör utvecklas för användning i högtemperaturprocesser. Ferronickel­legeringar tas fram för reläer och kontakter inom elektronikindustrin.

1973

Förvärv av 65 procent av aktierna i Seco Tools. Brittiska Wickman Wimet övertas med enheter i Coventry, Featherstone, Glasgow och Nuneaton samt i Sydafrika. Sandvik har nu femtiosju dotterbolag. Excenterborrutrustningen Odex lanseras för borrning genom svårbearbetade jordlager till fast berg.

1972

Rullborrkronor börjar användas för malmbrytning i dagbrott. Företagets namn ändras från Sandvikens Jernverks AB till Sandvik AB. Tekniska rådgivningen inom skärande verktyg organiseras som "Coromant MultiService". Den nya unika tättandade fräsen, Sandvik Auto, vinner en breddad marknad i bilindustrin. Ejektorborren får djuphålsborrningshuvud med vändskär. Rostfritt stål för bladventiler i kompressorer utvecklas vidare. Det nya metallsåg­bladet Sandflex är praktiskt taget obrytbart. Handsågen Sandvik 2000 Super-Cut ger bättre avverkning. Avancerad satsning på stordatorer görs. Ett tråddrageri i Barcelona, Spanien, förvärvas liksom en fabrik för tillverkning av hårdmetall i Argentina.

1971

Första "Coromantskolan" startar i Düsseldorf. Vändskär tas fram med insintrade spånbrytare. Fräsar introduceras för aluminiumbearbetning, i och med övergången till lättmetall i motor- och växellådsdetaljer. Sandviks bergborrar används för drivningen av världens längsta vägtunnel som byggs genom S:t Gotthardmassivet i Schweiz. Ny lätthanterlig skarvborrutrustning utvecklas. Stora order från europeiska kärnkraftverk, liksom på hydraulrör i titan till nya överljudsplanet Concorde. Stålverksamheten i USA flyttar till Scranton, PA, där en tillverkningsenhet för rostfria rör och industrifjädrar invigs. Utanför Montreal, Kanada, byggs en hårdmetallfabrik, främst för däckdubbar. Det franska företaget Safety förvärvas – en tillverkare av skärande verktyg i hårdmetall.

1970

Hårdmetallförsäljningen motsvarar 40 procent av företagets fakturering. Ett nytt stål för kirurgiska nålar (bilden) introduceras. Sandviks automatstål får stor användning i finmekanisk industri. Guldsmedshytte Bruk förvärvas för att leverera tackjärn. Handelsbolaget Santrade bildas i Schweiz med filial i Nederländerna. Bolag bildas i Bogotá, Colombia, och i Nairobi, Kenya.