1940-1969

1969

Sandvik är först i världen med skiktbelagda hårdmetallskär – Gamma Coating. Nya verktyg tas fram för numeriska maskiner. Första hårdmetallverktygen säljs till Sovjetunionen. Transportörer blir ett eget produktområde med huvudkontor i Fellbach, Tyskland. Dotterbolag bildas i Singapore.

1968

Omsättningen når en miljard kronor. Nya serier av skärhållare lanseras. Coromant skärdatacheck införs. T-Max-verktyg introduceras för gängsvarvning. Skarvborrstänger heluppkolas vilket ökar hårdheten. Kompoundrör tas fram för cellulosaindustrin. Regionlager etableras i Singapore. Dotterbolag etableras i Thailand. Sandvik inför som enda börsbolag i Sverige kalkylmässiga avskrivningar i årsredovisningen.

1967

Arne Westerberg blir ny vd och Hugo Stenbeck väljs till styrelseordförande. Sandvik-koncernen anges som begrepp i årsredovisningen. Moderbolaget har nu fyrtio dotterbolag varav tjugo med produktion. Försäljning sker i hundra länder. I Mexiko startar verktygs- och bergborrtillverkning. I Sydney, Australien, etableras en fabrik för tillverkning av bergborrprodukter. Bolag bildas i Hongkong och Venezuela. Ordet "stål" tas bort ur bolagsnamn. Ett nytt hållarsystem för svarvning med negativa skär tas fram: T-Max P.

1966

Sandvikens Jernverk är nu ett internationellt företag. Faktureringen fördelas enligt följande: Europa 66 procent (varav Sverige 18 procent), Nord-och Sydamerika 23 procent samt Afrika, Asien och Australien 11 procent. Bockade rostfria rör i mycket långa längder till ånggeneratorer levereras till kärnkraftsindustrin. Företaget inbjuds att tillverka kapslingsrör i Kennewick, WA, USA, tillsammans med en amerikansk tillverkare av kärnbränsle. I Sverige byggs fabriker för stiftborrkronor och skarvstänger. I Halesowen, Storbritannien, byggs verktygstillverkningen ut. Fabriken i Fair Lawn, USA, fördubblas. Bergborrtillverkning startar i Australien. Bolag grundas i Turkiet, Chile, Peru och Malaysia. Kampanj i Sverige för att rekrytera kvinnor i syfte att minska rådande arbetskraftsbrist.

1965

Ny fabrik för transportband uppförs i Fellbach, Tyskland. Hårdmetallfabrik förvärvas i Tyskland. Ejektorborren med lödda hårdmetallskär är en innovation inom långhålsborrning. Dotterbolag bildas i Lissabon, Portugal, i Spreitenbach, Schweiz, i Manilla, Filippinerna, samt i Wellington, Nya Zeeland. Tunn, rostfri tråd för pacemaker utvecklas.

1964

Specialkonstruerade Sandvik-sågar används när stenskulpturerna vid Abu Simbel-templen i Egypten flyttas i samband med att den nya Assuandammen byggs. Antalet anställda i koncernen är över 12 000 efter expansionen utanför Sverige. De första dubbelbandpressarna levereras till processindustrin. Dotterbolag grundas i Oslo, Norge, och i Ndola, Zambia.

1963

Exportandelen är nu åter på samma nivå som före första världskriget: 77 procent. Företaget utvecklar kapslingsrör i zirkoniumlegeringar till kärnkraftsindustrin, liksom rostfritt rakklingsstål. Lågkolhaltiga rostfria stål utvecklas till pappers-och massaindustrin. Dotterbolag bildas i Barcelona, Spanien, och i Wien, Österrike.

1962

Fabrik startas i Brasilien för både skärande verktyg och bergborrar. Jernverket fyller 100 år. Extrusionspressarna tas i bruk i Sandviken och ersätter varmvals­ning av rör. Coromant-fabriken i Väst­berga är nu utbyggd. Eggavrundning av hårdmetallskär införs. Dotterbolagen i Italien slås samman i Milano. Dotterbolag bildas i Warszawa, Polen.

1961

Kopierskäret "Knux" introduceras och blir storsäljare i 30 år. Jernverket satsar på nya egna dotterbolag, bland annat i Mexiko och Australien. Ett regionkontor bildas i Japan. En stor satsning på forskning markeras av att kung Gustaf VI Adolf inviger en stålforskningsanläggning i Sandviken.

1960

Hyttan läggs ned. Stor investeringsaktivitet planeras i Sandviken: Rör­verk 60, Pressverk 62, Rörverk 63, Stegvalsverk 64, Kallvalsverk 61, 63, 64, Ljusbågsugn 64, Härdverk 65, Rörverk 68. Investeringen i de två extrusionspressarna ingår i en stor satsning på rostfria sömlösa rör. En ny rostfri fjädertråd lanseras. Marknaden för metallsågblad växer kraftigt. Sandvik bildar det indiska bolaget Sandvik Asia (andel 60 procent) och fabrik uppförs. Tillverkningsenheter byggs även i Mexiko och Brasilien.

1959

Ny, större, elektrisk ljusbågsugn installeras. Gustaf Söderlund blir ny styrelseordförande. Stark ledningsgrupp kring den nyvalde vd:n och bruksdisponenten Wilhelm Haglund. "Aldrig mer permitteringar!" är mottot. Sandvik har ett starkt försprång på vändskär i Europa. Förvärv av See Fabrik i Sandviken som tillverkar kalldragna rör och rörmanufakturprodukter, till exempel olika sportredskap.

1958

Familjen Göranssons roll som dominerande ägare övertas av familjen Stenbeck i samband med en nyemission. Vändskärstekniken med utbytbara hårdmetallskär, T-Max-skär och skärhållare, introduceras av Sandvik i Europa. Det engelska dotterbolaget flyttar till nybyggda kontor och verkstäder i Halesowen, Birmingham. Wilhelm Haglund ny bruksdisponent.

1957

Wilhelm Haglund blir ny produktionschef. Nyemission genomförs. Skärhållaren T-Max (bilden) premiärvisas i USA. Sandvik har utvecklat en metod att tillverka vändskär billigare än konkurrenterna. Segertåget börjar för Coro­mantverktygen och chefen Sven Wirfelt.

Den indiske premiärministern Nehru (bilden) besöker Coromant-fabriken i Stockholm. Det tyska dotterbolaget flyttar till en nybyggd anläggning i Düsseldorf. Produktion av bergborrverktyg startar i Brasilien.

1956

Tillverkningen i Gimo inriktas på standardverktyg. Första datorn tas i bruk inom verksamheten i Sandviken. Maskinen "Adam" konstrueras för brotschning av svarvstålsskaft. Olika specialmaskiner konstrueras för skärtillverkning.

1955

Svarvstålet "Gammax", med mekaniskt fastklämt skär, utvecklas och blir dörröppnare för verktygsförsäljningen. Verktyg börjar säljas av de stora dotterbolagen. Det amerikanska dotterbolaget flyttar till nytt kontor och verktygsfabrik i Fair Lawn, NJ, USA.

1954

Nytt götvalsverk tas i drift i Sandviken. Bergborrarna svarar för hela vinsten i företaget när Stål, som har 70 procent av faktureringen, går dåligt.

1953

Hårdmetallfabriken i Västberga, Stockholm, färdigställs. Hårdmetalltillverkning startar i Fair Lawn, NJ, USA. Bergborrfabriken i Sydafrika blir helägd.

1951

Tillverkning av hårdmetallprodukter startar i Gimo. Arbetskraft från länder utanför Sverige börjar rekryteras till Sandviken. Bergborrtillverkning startar i Montreal, Kanada. Säljbolag bildas i Schiedam, Nederländerna, och i Milano, Italien. Järnsvampverk och ny bergborrverkstad tas i drift i Sandviken.

1950

Skarvborrutrustning utvecklas för borrning av djupa hål. Varmbandverket och Östra rörverket tas i drift. Efterkrigstidens stora modernisering av anläggningarna i Sandviken inleds.

1949

Bolag nybildas i Tyskland. Dotterbolag grundas i São Paulo, Brasilien.

1948

Delägd fabrik för tillverkning av helstångsborrar startas i Sydafrika. Erik W Forsberg blir ny vd och bruksdisponent.

1947

Produktionen av bessemerstål upphör i Sandviken. Långsiktigt avtal om bergborrar träffas mellan Sandvikens Jernverk och Atlas Diesel. Begreppet "den svenska metoden" slår igenom för bergborrning. Egen hårdmetalltillverkning.

1946

Kvotering av försäljningen. Skärande verktyg säljs i Finland och Polen. Försäljningen av bergborrar expanderar kraftigt. Finansiella skäl gör att delar av "efterkrigsprogrammet" skjuts upp.

1945

Andra världskriget tar slut. Exportandelen ökar långsamt till 37 procent. Egen malmbrytning i Bodåsgruvan, Gästrikland. Försäljningsorganisationen i Tyskland och Sydeuropa är utslagen. Assab (Associated Swedish Steel AB) grundas med andra stålföretag för försäljningen i avlägsna länder.

1944

Ett stort investeringsprogram förbereds för efterkrigstiden. Helstångsborrar används för första gången.

1943

De första hårdmetallverktygen för metallbearbetning tillverkas. Dotterbolag i Finland och Italien startar egen produktion. Sandviken blir stad.

1942

Varumärket Coromant etableras efter hårdmetallsamarbete med KF:s Luma­lampan. Hårdmetallbestyckade bergborrar (helstångsborrar) utvecklas.